Управление на доставките в Kärcher

За Kärcher и неговите дъщерни дружества доставчиците са много важен фактор за успеха. В този смисъл, ние предпочитаме да интегрираме своите доставчици към нашите ценности, за да постигнем възможно най-добрите резултати както за Kärcher, така и за нашите партньори.

Lieferantenmanagement

Kärcher като фирма отстоява следните принципи с особена важност:

 • Стремим се към дългосрочни отношения с нашите доставчици.
 • Ценим високо точността, доверието, надеждността, качеството и стабилността.
 • Ясната и открита комуникация по обективен и насочен към целта начин е основа за всяко сътрудничество.
 • От нашите доставчици очакваме гъвкавост (по отношение на сроковете, поръчаните количества, промените и рисковете), за да можем да реагираме бързо на флуктуациите на пазара. Нашите доставчици могат да очакват същото от Kärcher.
 • Работим в тясно сътрудничество с доставчиците си и инвестираме в партньори с висок потенциал за развитие.
 • Постигаме дългосрочно намаляване на разходите, което е от полза за всички участници в нашата верига за доставки.

За да осигури по-рационално и ефективно сътрудничество с доставчиците си Kärcher въведе информационна система за управление на процеса, наречена SLC (supplier lifecycle management) на компанията SAP. С нея ние обхващаме цялото стратегическо управление на доставчиците, тъй като системата покрива целия жизнен цикъл на доставчика в рамките на отношенията с нашата компания.

По-конкретно системата SLC може да контролира следните процеси:

 • регистрация и въвеждане на доставчици
 • управление на базовите данни за доставчиците
 • класификация на доставчиците
 • развитие на доставчиците (управление на дейностите)
 • управление на сертификацията
 • оценка на доставчиците

Платформата осигурява бърза и лесна комуникация с нас както за потенциалните, така и за съществуващите доставчици.


Вход в портала за доставчици:

Порталът за доставчици на Kärcher представлява удобна платформа за комуникация между нас и доставчиците ни. Ако вече имате регистрация, моля използвайте следващия линк:Тук ще намерите документи за изтегляне за доставчици: