Индустриални смукачки / Решения за обезпрашаване | Kärcher Industrial Vacuuming GmbH

Независимо дали са подвижни или постоянно инсталирани, за малки или големи обеми, течни или твърди, безпроблемни или опасни отпадъци за изсмукване – с индустриалните смукачки и индустриалните прахоуловители Керхер можете да се справите за секунди дори с най-трудните задачи за почистване.

Нашата претенция за качество: Произведено в Германия

Обещание, на което можете да разчитате

Висококачествени компоненти, всеобхватна експертиза, висока степен на добавена стойност и професионално обучен персонал са гаранция, че нашите изпитани и тествани продукти предлагат изключително високо качество и издръжливост в продължение на десетилетия.

Ние виждаме себе си като партньор, който е до вас винаги, когато се изправяте пред поредно предизвикателство свързано с промишлено почистване и изсмукване на отпадъци. Вашият опит и обратна връзка са много ценни за нас, тъй като нашите цели съвпадат с вашите – ние се стремим да разработваме иновации и продукти, които да ви помагат да постигнете целите си по-бързо и по-ефективно.

Условията са тежки, нашите смукачки са в готовност

В различните сектори на промишлеността съществуват специални изисквания за почистване: интегриране на процеса, голям обем, опасни вещества, кратки срокове и много други. Тук се изискват както универсални, така и специални машини и системи. От металообработването до автомобилната индустрия, от фармацевтичните продукти до хранителната промишленост, Керхер е най-добрият избор за индустриални смукачки:

 • Гъвкави и мобилни или стационарни фиксирани индустриални вакуумни системи
 • Идеални за изсмукване на големи или малки количества
 • Цялостно отстраняване на твърди частици и течности, както и големи количества прах
 • Безопасно изсмукане и изхвърляне на опасни отпадъци
 • Машини, предназначени за дългосрочна промишлена употреба

Ново име – същото прочуто качество. Ringler става Kärcher Industrial Vacuuming GmbH

Ringler GmbH е в процес на цялостно ребрандиране на индустриалните вакуумни системи. В бъдеще цялото продуктово портфолио ще се появи под марката Керхер. Нашите продукти ще се доставят стандартно в новия корпоративен цвят антрацит, освен ако не е поискано друго от клиента. С тази инициатива Керхер залага на единния външен вид на всички продукти, предлагани от корпоративната група, както и на стратегическото си позициониране, което държи вас, клиентите, винаги във фокуса на вниманието.

Предимствата за вас: Отсега нататък ще може да се възползвате още повече от хармонизирано продуктово портфолио на една утвърдена международна марка – Керхер.

Kärcher Industrial Vacuuming GmbH също е до вас, във времето, когато трябва да се справяме с пандемията от COVID-19.

Продуктовите възможности на индустриалните смукачки Керхер накратко:

 • Стандартизираните машини се предлагат незабавно и директно "от рафта"
 • Индивидуалните решения за клиента все още също могат да бъдат произведени бързо благодарение на нашите добре заредени складове
 • Времевата рамка на офертите за проекти остава непроменена благодарение на наличния пълен капацитет на екипите за продажба и планиране на проекти
 • Доставките на резервни части също са гарантирани благодарение на високите нива на наличност

Очакваме с нетърпение да чуем с вас на телефон +359 2 44 24 194.
От понеделник до петък от 09:00 до 18:00 часа и събота от 09:00 до 17:00 часа

За да защитим нашите клиенти, доставчици и персонал, ние разбира се, коригирахме мерките за хигиена и безопасност в нашите помещения. Извършвайки това, стриктно следвахме препоръките на СЗО и Института Робърт Кох.

С уважение,
Екипът на Керхер

Над 50 години опит

С индустриалните смукачки Керхер вие прилагате на практика резултатите от над 50 години опит. Ние винаги работим в тесен контакт с нашите клиенти по целия свят, за да анализираме заедно наличните и нови задачи, за да адаптираме оптимално нашите продукти към тези приложения.

ВАШАТА ИНДУСТРИЯ – НАШИТЕ СМУКАЧКИ. ИНДУСТРИАЛНИТЕ ВАКУУМНИ СИСТЕМИ КЕРХЕР СА ХИТ В ШИРОК ДИАПАЗОН ОТ СЕКТОРИ И ЦЕЛЕВИ ГРУПИ. ВСЕКИ ДЕН ОТНОВО И ОТНОВО.

Индустриални смукачки от Керхер за всеки сектор.

Индустриални смукачки от Керхер за всеки сектор.

БЪРЗИ. БЕЗОПАСНИ. ЧИСТИ

Металообработващата индустрия, от металургията до обработката на металите и автомобилостроенето, се явява основен отрасъл с прилагане на най-напредналите технологии. При обработката на металите се образуват големи количества абразивни стърготини, смесени с грес - охлаждащи смазки. Почистването на заготовките, както и на металообработващи станове, включително по време на процеса, включва важни задачи, които значително влияят на ефективността и на икономичността. С използване на нашите индустриални смукачки вие получавате оптимална надеждност на производствения процес и гаранция на качеството на продукцията.

Употреба:

 • Индустриалните смукачки могат да абсорбират стърготини и течности от всички процеси на обработка, които генерират стружки, като фрезоване, струговане, пробиване, шлайфане, демонтаж, обработка с абразиви и телени четки
 • Стационарни смукачки за машинно оборудване с непрекъснато отстраняване на стружки и прах

Предизвикателства:

 • Замърсяване на обработващите машини със стърготини (с остри ръбове), прах от шлайфането и полагането на боя, със шлака, горим прах, охлаждащи смазочни материали и емулсии
 • Разделяне на стърготините и охлаждащите смазки

Предимства:

 • Поддържане на чистота по време на производствените процеси
 • Свеждане до минимум на престоите
 • Увеличаване прецизността на производството
 • Повишаване надеждността на работата и процесите
 • Отделяне на стружките и течностите
 • Дълготрайни и издръжливи решения
 • Непрекъсната работа и кратко време за почистване благодарение на високата мощност на засмукване
Индустриални смукачки Kärcher за автомобилната индустрия/металообработката и машинното проектиране

РАБОТЕТЕ ХИГИЕНИЧНО – ЧИСТИТЕ ИКОНОМИЧНО

Чистите производствени процеси, гарантираното добро качество, оптималната хигиена и предотвратяването на замърсяването са решаващите фактори за успех в хранително-вкусовата промишленост. Тук се образуват големи количества фин и взривоопасен прах.

Употреба:

 • Изсмукване на прах от хранителни продукти като брашно, витамини на прах, прахообразни хранителни продукти и др., мобилни или стационарни и интегрирани в производствения процес

Предизвикателства:

 • Различни дейности за почистване със смукачка на замърсявания от храни, прах (експлозивен, летлив, лепкав, влажен), смазки, масла, протеини, течности
 • Предотвратяване на опасността от експлозии на прах
 • Изключване на кръстосано замърсяване, бактериално замърсяване, промяна на вкуса, опасности от подхлъзване

Предимства:

 • Производствените процеси остават чисти, а престоите са сведени до минимум
 • Надеждно абсорбиране на експлозивния прах с машини със сертификат ATEX
 • Дългосрочни, надеждни и компактни решения
 • Икономични решения
 • Ефективни филтри и почистване на филтрите
Индустриални смукачки Керхер в хранително-вкусовата промишленост

ЗДРАВЕТО Е КЛЮЧ. ВЪВ ВСЯКО ОТНОШЕНИЕ.

Фармацевтичната индустрия трябва непрекъснато да спазва високи стандарти за качество и хигиена при производство на различните видове продукти. В същото време производствените процеси трябва да бъдат възможно най-ефективни. И двата аспекта могат да бъдат постигнати с нашите решения с вакуумни системи за отстраняване на прах във всеки конкретен промишлен мащаб.

Употреба:

 • Вакуумно събиране на остатъците от производството на таблетки, лекарства (витамини, естрогени и др.)
 • Вакуумно събиране на прах в производствените процеси

Предизвикателства:

 • Фин, често опасен за здравето прах
 • Потенциално взривоопасен прах

Предимства:

 • Поддържайте производствените процеси чисти и минимизирайте времето за престой, като използвате например интегрирано засмукване в производствения процес
 • Защита на здравето и безопасност при работа
 • Използвайте смукачки в особено деликатни зони
 • Безопасно изсмукване и изхвърляне на опасен и експлозивен прах със сертифицирани по ATEX машини
Индустриални смукачки Керхер във фармацевтичната индустрия

ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ И ЧИСТОТА: ПЕРФЕКТНАТА КОМБИНАЦИЯ.

При производството и преработката на гума и пластмаси се образуват опасни фини и груби частици. Тези вещества могат да бъдат в големи количества както по време на транспортирането, така и при техническото обслужване.

Употреба:

 • Почистване на машини и работни места, по-специално изсмукване и абсорбиране на гранулати, пластмасови стърготини и прах, (агресивни) химически смеси, торове, прах за боядисване, вода, почистващи препарати
 • Отстраняване на праха по време на производствените процеси (напр. по време на дозирането на гранулата)

Предизвикателства:

 • Опасен за здравето и околната среда прах
 • Замърсяване на продуктите

Предимства:

 • Производствените процеси се провеждат в чиста среда, а престоите са сведени до минимум
 • Осигуряване на безопасност и ефективност на работата
 • Надеждно изсмукване на експлозивен прах от машини със сертификат ATEX
 • Изпразване на контейнерите без замърсяване
Индустриални смукачки Керхер в пластмасовата и химическата промишленост

ЗАПОЧНЕТЕ ЧИСТО ВАШИЯ СТРОИТЕЛЕН ПРОЕКТ.

Употреба:

 • Изсмукване на минерали от всякакъв вид (бетонов прах, циментов прах), груби ерозирали частици, камъчета, пясък
 • Транспортиране на смукачката до строителни обекти и гъвкаво използване на място

Предизвикателства:

 • Прахът като постоянна опасност за здравето
 • Големи количества ерозирали материали като опасност за безопасността на труда

Ползи:

 • Повишаване качеството на работа
 • Опазване на здравето и безопасност на труда
 • Директно засмукване, докато уредът се използва, благодарение на възможността електрическият инструмент да се свръже директно към смукачката
 • Маневрени, мобилни машини
 • Здрави машини с дълъг експлоатациенен живот
Индустриални смукачки Керхер в занаятчийството и строителната индустрия

НАВСЯКАКЪДЕ, КЪДЕТО СЕ ИЗВЪРШВА РЕНДОСВАНЕ И ШЛАЙФАНЕ

В дървообработващата и мебелната промишленост стърготините, талашът и стружките представляват постоянен и реален риск за здравето. Освен това, тези вещества могат да бъдат запалими и експлозивни. С нашите специални смукачки можете надеждно да предотвратите натрупването на прах и стърготини в работната среда, които в противен случай биха могли да станат източник на опасност.

Употреба:

 • Поддръжка и почистване на машините
 • Индустриалните смукачки премахват стружки и прах от фрези, шлифовъчни машини, триони, ръце, инструменти и др. и осигуряват непрекъснато изсмукване на отпадъка.

Предизвикателства:

 • Лесно запалим до експлозивен прах
 • Опасен за здравето прах
 • Нерядко големи количества прах

Предимства:

 • Защита на здравето и безопасност при работа
Индустриални смукачки Керхер в дървообработващата промишленост

БЕЗОПАСНО ПРОМИШЛЕНО ПРОИЗВОДСТВО НА КАМЪНИ И СТЪКЛА

При работата с камък и стъкло се получава много фин, остър и абразивен отпадък, който трябва да бъде отстранен от работните площи. Това е проблем, който устойчиво се решава с помощта на нашите индустриални смукачки.

Употреба:

 • Почистване на машини с нерядко големи количества течност
 • Изсмукване на прах от цимент по транспортните ленти, по фуниите за пълнене, по линиите за пълнене и др.

Предизвикателства:

 • Големи количества прах
 • Материал с остри ръбове, който трябва да бъде изсмукан
 • Големи количества охлаждаща течност

Предимства:

 • Гарантиране на качеството и осигуряване на работните процеси
Индустриални смукачки Керхер за стъкларската промишленост и каменоделството

ПРОИЗВОДСТВО НА ТЕКСТИЛ БЕЗ ВЛАСИНКИ

Събирането на производствените остатъци в текстилната промишленост има свои собствени специални изисквания. Засмуканите власинки и мъхчета са склонни да се слепват и могат да навредят на производството поради запушване на филтри, маркучи и тръбопроводи. Нашите индивидуални решения осигуряват безпроблемна работа на производствените процеси.

Употреба:

 • Изсмукване на власинки и мъхчета с всякакъв размер и без значение от количеството

Предизвикателства:

 • Текстилните влакна се залепват към филтъра и го запушват
 • Текстилните влакна се натрупват в маркучи и тръбопроводи и ги запушват

Предимства:

 • Производствените процеси се провеждат в чиста среда, а престоите са сведени до минимум
 • Поддържана висока мощност на изсмукване
 • Устойчиви, надеждни, компактни и икономични решения
Индустриални смукачки Керхер за текстилната промишленост

100% ПРОИЗВОДСТВО БЕЗ ПРАХ.

В електрическата промишленост и оптика по време на производството се образува много фин прах, който може да повреди компонентите и съответно трябва да се отстрани още по време на процеса на изработване. Нашите системи за изсмукване не само ви позволяват да изпълнявате тези задачи, но те в същото време защитават вашите най-съвременни производствени системи.

Употреба:

 • Фрезоване на електрически компоненти
 • Полиране на оптични елементи

Предизвикателства:

 • Много абразивен прах
 • Прах, който може да унищожи компонентите

Предимства:

 • Гарантиране на качеството и надежноста на работните процеси
Индустриални смукачки Керхер за електрическата промишленост и оптика

ЧИСТА ПРОДУКЦИЯ ОТ ХАРТИЯТА ДО ПЕЧАТА

При изработката на печатни изделия се отделя прах от хартията, мастилото, течните бои и тонерите. Някои от тези вещества са силно токсични и за отстраняването им са необходими високоефективни смукачки като тези, които ние в продължение на десетилетия разработваме за печатарската индустрия.

Употреба:

 • Изсмукване на целулозните влакна по време на машинното почистване в хартиената индустрия
 • Изсмукване на фините и грубите остатъци хартия от процесите на рязана
 • Почистване на принтерите
 • Почистване със смукачка на тонерите

Предизвикателства:

 • Много фин и взривоопасен прах
 • Големи количества остатъци хартия

Предимства:

 • Гарантиране на качеството и осигуряване на работните процеси
 • Мярка за здраве и безопасност
Индустриални смукачки Керхер за печатараската промишленост

ВАШАТА МРЪСОТИЯ Е НАШ ПРОБЛЕМ. КЕРХЕР РАЗПОЛАГА С ТОЧНАТА ГАМА ЗА ВСЯКО ПРИЛОЖЕНИЕ.

Правилното решение за всеки проблем

Нашите промишлени смукачки Керхер и промишлени прахоуловители ви предлагат решения за всяка индустриална задача свързвана с изсмукване: Независимо дали са гъвкави и мобилни или стационарни, за изсмукване на всичко възможно - от едри стружки до най-малките суспендирани частици, за малки или големи количества, за течности или твърди вещества, за безпроблемни или опасни материали.

Kärcher Индустриални смукачки

Индустриални смукачки

Промишлените смукачки са предназначени за стационарно или мобилно изсмукване на сухи и мокри стърготини, груб прах и подобни суспендирани частици. Промишлените смукачки работят с високо ниво на вакуум със сравнително малък въздушен поток.

Kärcher Индустриални обезпрашители

Индустриални обезпрашители

Индустриалните обезпрашители са стационарни машини, които вакуумират суспендирани частици като прах и фини стърготини от въздуха. Индустриалните обезпрашители работят при нисъко ниво на вакуум със сравнително голям въздушен поток.

ИНДУСТРИАЛНИ СМУКАЧКИ ЗА ТЕЧНОСТИ/СТРУЖКИ

ИНДУСТРИАЛНИ СМУКАЧКИ ЗА ГОЛЕМИ КОЛИЧЕСТВА АБРАЗИВНИ СТРУЖКИ И СМАЗКИ

В промишлеността са необходими индустриални смукачки, които без усилия издържат няколко часа ежедневно или непрекъсната работа 24/7. Спектърът на веществата варира от малки до много големи количества абразивни груби стружки и едри частици, до изхвърляни течни материали като масла, охлаждаща емулсия и вода.

ИНДУСТРИАЛНИ СМУКАЧКИ ЗА ТЕЧНОСТИ/СТРУЖКИ KÄRCHER

ИНДУСТРИАЛНИ СМУКАЧКИ ЗА ТВЪРДИ МАТЕРИАЛИ/ПРАХ

СМУКАЧКИТЕ СЪС СПЕЦИАЛНИЯ ИНЖЕНЕРИНГ НА ФИЛТЪРА

В различните индустрии сe налага изсмукване на различни вещества и в разнородни среди. Отработени вещества, опасен прах, фини и груби стружки, пясък, агенти за пръскане, всички видове влакна, остатъци от храна, органични вещества, много леки до много тежки материали, всички те поставят строги изисквания към използваната филтърна техника. Нашите решения за индустриални смукачки Керхер предлага оптималния филтър за всяка задача, независимо дали е ежедневна, на часови интервали или в непрекъснат работен режим 24/7.

ИНДУСТРИАЛНИ СМУКАЧКИ ЗА ТВЪРДИ МАТЕРИАЛИ/ПРАХ KÄRCHER

EX ИНДУСТРИАЛНИ СМУКАЧКИ

СЕРТИФИЦИРАНА БЕЗОПАСНОСТ ЗА ПОТЕНЦИАЛНО ЕКСПЛОЗИВНА СРЕДА

Смукачките в потенциално експлозивна среда трябва да отговарят на най-високите изисквания по отношение качеството на машината. Индустриалните EХ смукачки Керхер отговарят на тези стандарти и някои са сертифицирани от TÜV Süd и IBExU.

Индустриални Ex смукачки Kärcher

ИНДУСТРИАЛНИ ПРАХОУЛОВИТЕЛИ

ЗА ЕФЕКТИВНО СЪБИРАНЕ НА ОТДЕЛЕНИТЕ ЧАСТИЦИ

Отделените частици могат да бъдат изключително разнообразни: фин прах, опасен прах, фини стружки и всякакъв вид абразия. В много индустрии непрекъснатото изсмукване на технологичен прах от метали, стъкло, камък, текстилни влакна, селскостопански продукти или химикали директно още по време на самия процес е от съществено значение. Нашите промишлени прахоуловители надеждно улавят отделените частици, дори в големи количества, при непрекъсната работа 24/7 директно в свързани обработващи центрове или в инсталации за пълнене.

Индустриални прахоуловители Kärcher

ЕХ ИНДУСТРИАЛНИ ПРАХОУЛОВИТЕЛИ

ЗА ВСИЧКО, КОЕТО Е ВЪВ ВЪЗДУХА И ПОТЕНЦИАЛНО ЕКСПЛОЗИВНО

Непрекъснатото засмукване на отделени експлозивни частици директно в точката им на произход в процеса поставя изключително високи изисквания към индустриалните прахоуловители. Нашите обезпрашители и EХ прахоуловители са се доказали в продължение на много години в непрекъсната стационарна употреба 24/7 в много области на промишлеността, особено в обработката на метали и дърво, в автомобилната, химическата и фармацевтичната промишленост, хранително-вкусовата индустрия, производството на хартия и каучук, преработка на пластмаси, както и в зона 22.

Индустриални Ex прахоуловители Kärcher

Специфични за клиента решения на конкретни задачи

Индивидуално решение с изсмукване от Kärcher

Индивидуални решения

Изискванията към индустриалните смукачки могат да бъдат много специфични. Ние планираме всяка система индивидуално според вашите специфични нужди. Нашите услуги варират от просто мобилно решение до изключително сложни, специално адаптирани и тясно свързани решения с използване на индустриални смукачки. С повече от 50 години опит в разработването и реализацията на индустриални вакуумни системи, ние сме вашият компетентен партньор. В резултат на това получавате ефективни цялостни решения от един източник.

Тръбопроводи

Тръбопроводи – перфектното свързано изпълнение.

Нашите стационарни индустриални смукачки могат да се използват като системи за един или няколко потребители с ръчно управляеми засмукващи точки или такива, директно интегрирани в процеса. За да реализираме това, ние можем да ви предоставим всички необходими компоненти, от смукателни дюзи и аксесоари до индивидуално конфигурирани тръбопроводи.


ОБСЛУЖВАНЕ

Можете да разчитате на нас. Нашата цялостна услуга не прекъсва с приемането на вашата система с индустриална смукачка. Научете повече за това, какво можем да предложим и се свържете с нас.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ


РЕФЕРЕНЦИИ

Рекорд, с който може да се гордеем: Нашите системи се използват от редица добре известни фирми по целия свят. Независимо дали са били готови решения или направени по поръчка, ние предлагаме на всеки наш клиент перфектното решение на място.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ


Kärcher Industrial Vacuuming / Dedusting Solutions

Нашето ДНК

Кои сме ние: Експертът в решенията индустриални смукачки.

С над 50 години опит в сектора, можете да сте сигурни, че с нас сте винаги в ръцете на експерти. Нашият професионален екип ще работи заедно с вас, за да създаде перфектните решения, които да отговорят на вашите нужди, използвайки нашата обширна продуктова гама, както и да ви предостави изчерпателни експертни съвети. Ние сме посветени на това да помагаме на нашите клиенти да създадат чиста, безопасна работна среда, използвайки ефективни решения за почистване.

Какво предлагаме: Висококачествени решения, на които можете да се доверите.

С нашите решения, състоящи се от висококачествени индустриални смукачки с набор от многофункционални аксесоари за редица приложения, ние правим вашето ежедневно производство значително по-лесно. Нашите решения се допълват от концепции за обслужване, които гарантират, че вашето решение с индустриална смукачка е винаги готово за употреба. Ние сме до вас по всяко време за помощ и съвет. Това е обещание, на което можете да разчитате.

Какво ни характеризира: като двете страни на една и съща монета, ние представляваме десетилетия опит, натрупан от компанията Ringler GmbH и актулното й ребрандиране като Kärcher Industrial Vacuuming GmbH.

Висококачествени компоненти, всеобхватна експертиза, висока степен на добавена стойност и експертен персонал гарантират, че нашите изпитани и тествани решения предлагат изключително високо качество и издръжливост в продължение на десетилетия. С нашия комбиниран опит в разработката, производството, продажбите, услугите и приложното инженерство, ние ви помагаме да създадете по-чисто, по-безопасно и по-щадящо околната среда производствено съоръжение.

Индивидуални системи с индустриални смукачки от Керхер

СПОЙКА

Присъщата ни висока степен на добавена стойност ни позволява да реагираме гъвкаво на вашите нужди.

Системи с индустриални смукачки от Керхер с индивидуален избор на цвят

ЦВЯТ

Ние сме повече от щастливи да предоставим нашите системи с индустриални смукачки в предпочитаните от Вас цветови спецификации.

Висококачествени системи с индустриални смукачки от Керхер

ИНСТАЛАЦИЯ

Произведено в Германия – оптимално структурираните работни процеси осигуряват най-високи стандарти за качество.

У дома насред планините край Щутгарт.

В продължение на 50 години Kärcher (преди това Ringler) е известен производител на висококачествени индустриални решения с изсмукване; компанията е базирана недалеч от Валдщетен, сгушена в група от планини, известни като "Върховете на тримата крале" (Dreikaiserberge), на около 50 километра от Щутгарт. Тук произвеждаме почти всички наши продукти. Нашата гама обхваща всичко от малки, мобилни системи с индустриални смукачки през големи стационарни системи - от смукачки с тръбопроводни структури, до системи за обезпрашаване с индивидуално проектирани колекторни модули.

Нашите решения с индустриални смукачки ни помагат да бъдем различни. Те се открояват благодарение на своя висококачествен, дълготраен, технически усъвършенстван, здрав дизайн.

 

 

 

 

 

 

Призводството на Kärcher Industrial Vacuuming GmbH

7 юли 1967 г.: Бернхард Ринглер основава свой собствен бизнес – производство по договор на заварени и струговани части – в помещения под наем.

1970: Бернхард Ринглер основава компанията Ringler Apparatebau GmbH с цел да отговори на въпроса: Как можем да направим почистването на стружки и емулсии от машини и инструменти възможно най-ефективно и безопасно? Компанията възнамерява да остави типичната практика на измитане на стружки завинаги в миналото.

1973: Пробив с класическата промишлена смукачка за стърготини RI 300: Тя съчетава предимствата на ефективно почистване на промишлени площадки и помещения, отделяне на стружки от емулсии, връщане на охлаждащата емулсия в машината и механизъм за накланяне с цел изсипване на стружките. Това изобретение, което е новаторско за времето си, става хит при продажбите в Германия. Последвалият модел на индустриална смукачка RI 300 все още представлява истинска класика в сектора и остава популярен и до днес. Неговата стоманена конструкция, здрав дизайн и перфектно управление продължават да са крайъгълните камъни на нашите решения.

1976: Изграждане на първото производствено хале и склад
750 м² и допълнителни офис площи. Фирмата е изключителен производител на смукачки за металообработващата промишленост.

1982: Разширяване на производствения и складовия капацитет с още 600 м² и допълнителни 200 м² офис пространство

1995: Инсталационните и транспортните зони са разширени
Трета строителна фаза
Изграждане на нова монтажна зала, допълнителен капацитет за монтаж/доставка и допълнителна тестова станция от 600 м². Нови общо ок. 2200 м² монтажни, производствени и офис площи.

2003: Сертифициране на цялата компания по ISO 9001, VDA 6.4

2010: Преминаване към Алфред Керхер
Компанията Alfred Kärcher SE & Co.KG поема Ringler Apparatebau GmbH, считано от 1 септември 2010 г.

2012: Продължаващи подобрения в производството в дълбочина – Произведено в Германия
Производствените мощности се разширяват, за да се поддържа и подобрява производство на компанията в дълбочина. Като част от този процес е закупено и пуснато в експлоатация допълнително производствено хале за стоманени рамки и суровини.

2013: Ориентирано към клиента, гъвкаво производство благодарение на нов бояджийски цех
Използвайки две най-съвременни бояджийски камери, времето за доставка е драстично намалено, което прави производството значително по-гъвкаво и още по-фокусирано върху клиента.

1 октомври 2013 г.: Преименуване на Ringler GmbH

2014: Разширяване на офис пространството поради международна ориентация на продажбите
Като част от разширяването на международните продажби на компанията е открита офис сграда с обучителна база и офис площи за продажби и администрация. Включва и шоурум за продукти.

2017: Златен юбилей
Компанията празнува своята 50-та годишнина в бизнеса и поглежда назад към успешното си развитие като иновативен лидер на пазара за решения с индустриални смукачки в Германия и Европа.

2020: Редизайн на фирмения цвят и марката
От 1 януари 2020 г. цялото продуктово портфолио се продава под марката Керхер. С тази инициатива Керхер засилва единния външен вид на всички продукти, предлагани от корпоративната група, както и стратегическото си позициониране с постоянен фокус върху клиентите.

2022: Две глави мислят по-добре от една – вграждане на прочутото качество на Ringler GmbH в Kärcher Industrial Vacuuming GmbH

Считано от 1 януари 2022 г., компанията се нарича Kärcher Industrial Vacuuming. Нашият ангажимент към качеството продължава да оформя това, което правим всеки ден.

Нашата цел: Непрекъснато подобряване на нашата устойчивост по отношение на екологията

Разнообразните решения с индустриални смукачки от Kärcher Industrial Vacuum GmbH имат важен принос за поддържане на производствените съоръжения чисти, осигуряване на безопасност на труда, поддържане на чист въздух и опазване на околната среда. Нашите продукти се открояват благодарение на техния висококачествен, дълготраен, технически усъвършенстван, здрав и устойчив дизайн.

В това отношение ние правим всичко възможно, за да щадим максимално и все повече околната среда с всяко ново поколение агрегати. За да постигнем това, ние отдаваме голямо значение на намаляването на въздействието върху околната среда от производството на нашите продукти, както и на прекия принос за опазването на околната среда в помещенията на нашите клиенти, използвайки нашите решения с индустриални смукачки, например чрез събирането на веществата, които са вредни за околната среда.

Опазване на околната среда от разработването на продукта до бракуването му

Когато става въпрос за постигане на устойчивост, самото пътуването е дестинацията. Ние следваме този ориентиран към бъдещето път от десетилетия, давайки пример в индустрията. Например, когато разработваме нови продукти, ние възприемаме концепцията за "мислене в рамките на целия жизнен цикъл". Това означава, че започваме да обмисляме от самото начало целия жизнен цикъл на продукта още от старта на планирането. Всички етапи от жизнения цикъл на продукта се анализират по време на разработката му с особен фокус върху екологичните аспекти и се оптимизират, когато това е възможно, за да се гарантира възможно най-малко въздействие върху околната среда.

Производство на суровини: Нашите технологични решения са изработени с помощта на висококачествени суровини. Нашият ангажимент за качество и свързаният с него дълъг експлоатационен живот на нашите решения ни помагат да опазваме околната среда.

Производството на части: Когато става дума за избор на нашите доставчици, ние също оценяваме техните екологични стандрати и процедури. Също така търсим доставчици, които не използват вредни вещества и прилагат ефективни мерки за управление на околната среда.

Производство: Ние вече гарантирахме, че нашите производствени процеси имат ограничено въздействие върху околната среда. Независимо от това, ние оставаме ангажирани с непрекъснато усъвършенстване на процесите и полагаме всички усилия да намалим допълнително въздействието си върху околната среда, като използваме иновативни технологии. Процесите от този вид включват оползотворяване на отпадна топлина, регенерация на вода и използване на слънчева енергия.

Дистрибуция: Когато е възможно, ние използваме екологични методи за транспорт, като например железопътни превози. Когато дистрибуцията изисква използването на камиони, ние полагаме всички усилия да гарантираме, че оптимизираме товарите и избягваме заобиколни маршрути.

Принос към опазването на околната среда в помещенията на нашите клиенти: Нашите иновативни решения намаляват емисиите от прах и шум на производствените съоръжения при нашите клиенти, като гарантират, че производството протича чисто и безопасно.

Ремонти: Нашите продукти са проектирани така, че евентуални ремонти да могат да се извършват най-лесно. Нашият сервизен център гарантира експертен ремонт, където и да се намирате по света.

Рециклиране и бракуване: Старите устройства могат да бъдат върнати безплатно в съответствие с европейското законодателство. Тъй като са лесни за разглобяване и изработени от подходящи материали, старите уреди могат да бъдат рециклирани. Нещо повече, нашите решения с индустриални смукачки по правило са с 90% възможност за рециклиране.

Устойчивост в Kärcher Industrial Vacuuming GmbH
Опознайте ни по-добре в социалните медии
Индустриални решения за смукачки/прахоуловители от Керхер на търговски панаири и презентации

Посетете ни на нашите търговски изложения! Очакваме да ви видим!

Поради продължаващата пандемия от COVID-19, ние се въздържаме от посещение на търговски панаири в момента.

 

Свържете се с нас

Оферти и консултация

Ако търсите решение с индустриални смукачки, което идеално отговаря на вашите нужди – надеждна, здрава, ефективна универсална машина за професионалисти – ние сме тук, за да ви помогнем с индивидуален съвет.

Продажби България

Керхер ЕООД
Бул. Ботевградско шосе №489
1839 София

Тел. +359 2 44 24 194

Можете да ни намерите на телефона от Понеделник до Петък от 09:00 до 18:00 и Събота от 09:00 до 17:00.