Индустриални обезпрашители

Непрекъснато засмукване на суспендирани частици Непрекъснатото засмукване на прах директно от мястото на произход в процеса, както и от околността, допринася съществено за надеждността на процеса и безопасността при работа. Нашите промишлени обезпрашители за използване в производството са подходящи за всички видове прах и фини стърготини, които се появяват в процеса на обработка.

Alfred Kärcher GmbH Непрекъснато засмукване на суспендирани частици
Kärcher Индустриални обезпрашители Промишлени обезпрашители

Промишлени обезпрашители

Нашите промишлени обезпрашители надеждно отстраняват суспендираните частици и опасните вещества от околния въздух.

Kärcher Индустриални Ex - обезпрашители Ex индустриални обезпрашители

Ex индустриални обезпрашители

Ние изграждаме нашите взривозащитени промишлени обезпрашители строго съгласно директивата Z22 за взривоопасни материали и запалими частици.