Индустриални Ex - обезпрашители

За всичко, което е във въздуха и е експлозивно Непрекъснатото засмукване на суспендирани, експлозивни частици директно в точката на възникване в процеса поставя изключително високи изисквания към промишлените прахоуловители. Нашите прахоуловители и Ex-прахоуловители се доказват в продължение на много години в непрекъсната стационарна употреба 24/7 в много области на промишлеността, особено в металообработването и обработката на дърво, в автомобилната, химическата и фармацевтичната промишленост, хранителната промишленост, производството на хартия, в промишлеността за преработка на каучук и пластмаса, както и в зона 22.

Alfred Kärcher GmbH За всичко, което е във въздуха и е експлозивно
0 Продукти