Устойчивото развитие в Kärcher

Концепцията за устойчиво развитие е дълбоко заложена в семейния бизнес на Kärcher. Ние носим отговорност за околната среда, за нашите продукти, за веригата на доставките, за фирмата и за нашия персонал. Защото вярваме, че по този начин можем да изменим света към по-добро - заради обществото, в което живеем. Бъдете хората на промяната!

Ние поемаме отговорност

Устойчивото, ориентирано към хората развитие на компанията стои в основата на нашите дейности. Ние искаме да поставяме и да развиваме ценности - за нашите клиенти, за служителите и компанията. Причината за това е ясният ни ангажимент за социална отговорност като добър корпоративен гражданин. И ние приемаме тази отговорност изключително сериозно във всички сфери на дейност на фирмата. От една страна, с продължаващото съществуване на нашата компания благодарение на успешните продукти и честното и надеждно партньорство с нашите клиенти, служители и доставчици. От друга страна, чрез създадените привлекателни условия на труд, с намаляване на въздействието на нашите бизнес дейности върху околната среда и чрез ефективното използване на всички ресурси.

Основавайки се на популярността на марката, ние създадохме мотото "Бъдете промяната" специално за нашата комуникация за устойчиво развитие. Това е така, защото ние искаме да променим света към по-добро - и да бъдем еталон в нашия отрасъл. ЗЗа да постигнем това, сме дефинирали ясни цели: От 2021 г. всички заводи на Керхер по света използват зелена енергия в производството. До 2025 г. ще намалим целия си CO₂ отпечатък с 21 процента, последван от още 21 процента до 2030 г. В нашите продукти и продуктови опаковки ние все повече се фокусираме върху намаляването на пластмасата и използването на устойчиви суровини. Ние превръщаме устойчивостта в неразделна част от цялата верига на доставки.

Германската награда за устойчивост за 2022 г.

Сфери на дейност в нашата стратегия за устойчиво развитие


Културно спонсорство

Със своята стратегия за устойчивост до 2025 г. Kärcher си е поставил за цел да концентрира социалния си ангажимент върху темата за запазване на стойността. Една област, където това вече се оказа успешно в продължение на много години, е културното спонсорство. Това включва работа за опазване на исторически паметници и сгради безплатно.

От 1980 г. сме почистили над 150 паметника по целия свят като част от нашите реставрационни дейности. Както и колонадите на площад „Свети Петър“ в Рим, статуята на Христос Спасителя в Рио де Жанейро, над 3300-годишните колоси от Мемнон в Луксор, Горния Египет и скулптурите на президентските бюстове на планината Ръшмор, този списък включва също катедралата в Аахен и Мемориалната църква на Кайзер Вилхелм в Берлин.

Премахването на органичен растеж и черни отлагания помага да се гарантира, че паметниците ще продължат да съществуват през следващите поколения, както и дава възможност на реставраторите да идентифицират и отстраняват по-лесно щетите. Проектите са с продължителност около две години и винаги се планират и изпълняват в тясно сътрудничество със собствениците, природозащитници, реставратори и историци на изкуството.


Факти и цифри

Там, където има цели, успехите трябва да бъдат измерими. Същото се отнася и за устойчивото развитие, тъй като не е достатъчно за една компания само да дава обещания. Трябва да следим целите, заложени в стратегията, и непрекъснато да контролираме нашите показатели за устойчиво развитие.

От 2014 г. ние последователно, по един и същи начин и изцяло в цифров вид записваме постиженията на нашите цели в областта на устойчивото развитие във всички производствени и логистични обекти по целия свят. По този начин оценяваме, например, емисиите на CO₂, потреблението на вода и енергия и анализираме разработките в областта на опаковъчните материали.

Ние също така следим за спазването на изискванията на екологичното законодателство и стандартите, като например на стандарт ISO 14001, стандартизиран и напълно дигитализиран. По този начин ние спазваме повече от 10 000 регламента и задължения.

При спазване на отчетността по ключовите показатели, ние следваме насоките и препоръките на Глобалната инициатива за отчетност(GRI).


Награди


Устойчиво развитие. От самото начало.

Поемането на отговорност - от самото начало това е било неразделна част от корпоративната култура в Kärcher. Алфред Керхер и съпругата му са били ръководени от разбирането, че устойчивият икономически успех е възможен само когато вниманието е насочено към социалните проблеми.

През 1939 г., когато прохождащата компания се премества във Виненден, Алфред Керхер построява собствена пречиствателна станция за отпадни води на територията на компанията. През 1940 г. той основава фондация „Алфред Керхер“ за нуждаещи се служители, която произвеждала през периода 1943 до 1948 г. играчки за децата на нуждаещи се служители като коледни подаръци.

Тази инициатива е доразвита по-нататък в няколко проекта. Към тях се отнасят първият мащабен проект за почистване на статуята на Христос в Рио де Жанейро, въвеждането в експлоатация на собствени фотоволтаични системи на територията на производствените помещения на компанията, публикуването на Кодекса за поведение на Kärcher, изследователските проекти за енергийно ефективно производство, въвеждането на глобална система за управление на енергията и серийното производство на първите детайли на продуктите от рециклирана пластмаса.

Alfred_Irene

Инициативи и сътрудничество