Всяко мнение е от значение - служителите поставят пред себе си цели в областта на устойчивото развитие

Ако даден проблем засяга всички, всеки трябва да има възможност да изкаже своето мнение. На "Закуска за устойчивото развитие 2020+" служители от Бразилия, Китай и Германия допринесоха много за определянето на стратегията на развитие до 2025 г.

CSR Breakfast Banner full invite pic

Семинари в Бразилия, Китай и Германия

Устойчивото развитие е един от ключовите въпроси на нашето време. За много от нашите служители този въпрос играе роля не само като част от тяхната работа, но е в центъра на личния им живот - било то в разговори с приятели и в семейството или като изграждане на собствения модел на поведение. Kärcher искаше да бъде даден глас на тези будни и заинтересовани служители при разработването на новите цели за устойчиво развитие и на възможността техните идеи и ценности директно да бъдат използвани при определянето на бъдещите сфери на дейност на компанията.

На етапа на създаване и разработване на новите цели за устойчиво развитие през 2019 г. бяха проведени семинари в три ключови производствени обекта на Kärcher - Винхедо в Бразилия, Чаншу в Китай и във Виненден в Германия. Общо 130 служители взеха участие в поредицата от мероприятия "Закуска за устойчивото развитие 2020+". Германия бе водещ организатор със 75 участника.

Служители от всички специализирани области можеха да кандидатстват за участие в семинарите в трите държави. Общо бяха събрани над 400 идеи. Един от най-важните въпроси във всички отрасли беше използването на екологично чисти материали за продуктите и производството.

CSR Breakfast invite

Съсредоточаване върху екологично безопасно производство, екологично чисти продукти и социалните проблеми

От цялостна гледна точка , сътрудниците включват в това не само състава на материала, интегриран в самите машини, но и неговата трайност в крайния продукт и като цяло икономичното използване на суровината в машините и опаковките. Тези условия могат намират отражение в стратегията за устойчиво развитие, разработена за 2025 г., включително с цел оптимизиране на нашите опаковки и увеличаване на количеството рециклирана пластмаса в нашите продукти.

Стремежът към устойчива верига на доставките е взет предвид в инициативата "Социален герой ". Задачата бъдещите социални ангажименти в световен мащаб да бъдат ориентирани към запазване и съхранение на ценностите също е част от инициативата - без значение дали става дума за широкомащабно сътрудничество с международни организации като Глобалния природен фонд или за спонсорирането на отделни асоциации. На семинарите служителите, преди всичко подчертаха желанието си да се защитават и поддържат образователни и местни инициативи.

 

 

Цели за устойчиво развитие до 2025 г.

В допълнение към резултатите от семинарите на служителите, резултатите от представително проучване на клиентите в САЩ, Германия, Франция, Бразилия и Япония послужиха за основа при определянето на новата стратегия за устойчиво развитие. Не по-малък ориентир за новата стратегия са целите за устойчиво развитие на ООН (ЦУР). Целите на Kärcher за устойчиво развитие са обединени в три инициативи: "Нулеви емисии", "Намаляване, повторно използване, рециклиране" и "Социален герой".

CSR Breakfast Vinhedo Brazil

Винхедо, Бразилия

CSR Breakfast Changshu China

Чаншу, Китай

CSR Breakfast Winnenden Germany

Виненден, Германия

Това също може да ви заинтересува: