Рециклиране на хартия, а не на идеи

В Kärcher ние мислим глобално в световен мащаб - ролята на мениджъра за устойчиво развитие е била създадена, за да се гарантира, че предприятията на Кärcher по целия свят еднакво подкрепят устойчивото развитие. Трима мениджъри обясняват значението на тяхната работа и с кои уникални регионални предизвикателства им се налага да се справят.

Sustainability Manager weltweit
„Китай изпреварва в устойчивото си развитие.“
Аарон Фанг, ръководител на Отдела по качеството и устойчивото развитие в Kärcher Китай отговаря за управлението на качеството повече от 11 години.

  

Г-н Фанг, с какви конкретни проблеми се сблъсквате във връзка с устойчивото развитие на компанията във вашата страна?

Китайската икономика в последните години се разраства бързо. По този начин, обаче околната среда и ограничените ресурси бяха силно засегнати. През последните няколко години обаче Китай като цяло все повече признава значението на устойчивото развитие и опазването на околната среда. Броят на зелените инициативи - както от страна на компаниите, така и от страна на обществеността - се увеличиха значително. Според мен Kärcher Китай вече се движи в правилната посока на решаване на тези въпроси.

Имате ли примери за мерки, които предприемате за повишаване на устойчивото развитие в Kärcher Китай?

В Китай доставчиците на услуги и доставчиците като цяло често все още нямат пряко влияние върху процесите на устойчивото развитие и опазването на околната среда. Ето защо ние обръщаме специално внимание на обучението, както на новите, така и на дългогодишните наши доставчици по въпросите на устойчивото развитие и околната среда. Ако условията са подходящи - т.е. разстоянието позволява това - ние провеждаме семинари на място и предлагаме на заинтересованите колеги от други отдели вътрешно обучение в нашия завод. Освен това винаги преди подписването на договор за доставка ние проверяваме управлението на движението на материалите в съответствие с общите правила за покупки и доставки на Kärcher. Също така в хода на процеса редовно проверяваме работата на доставчиците.

Върху какво е съсредоточена текущата дейност на Kärcher Китай?

За нас превенцията е особено важна. В производството и във веригите за доставка ние вече обръщаме голямо внимание на устойчивото развитие и на опазването на околната среда. По отношение на съответните стандарти, ние следваме основните спецификации на групата Kärcher и следователно, много често изпреварваме останалите компании в Китай. Така че, вече сме напреднали много по отношение на дигитализацията в нашите офиси и значително сме намалили потреблението на хартия. Освен това обучаваме служителите си по въпроси, свързани със запазване и съхраняване на ресурсите. Аз лично съм много горд със служителите си, които са изключително мотивирани да популяризират решаването на тези проблеми.

Kaercher_Sustainability_Manager_KTC_Aaron_Fang

  

„Ако се опитвате да живеете по-устойчиво, вие по-често пробвате нещо ново.“
Тереза Пейнтингер, ръководител на CRM проекти и мениджър за устойчиво развитие в Kärcher Австрия, работи в компанията от 2015 г.
Kaercher_Sustainability_Manager_Austria_Peintinger

Г-жо Пейтингер, какво значение има устойчивото развитие в Австрия?

В сравнение с другите страни, Австрия, безусловно, вече е добре позиционирана. В областта на разделянето на боклука, рециклирането и енергийната ефективност държавата вече е направила много през последните няколко години. Що се отнася до възобновяемите енергийни източници, Австрия има голямо предимство поради географското си положение, когато става дума за водни ресурси. Хората тук познават добре заобикалящата ги среда и аз също виждам това с моите колеги. Въпросът за устойчивото развитие е от голямо лично значение за служителите. Те искат Kärcher да стане още по-екологична фирма и искат да вземат активно участие в това. И това също е много важно, тъй като естествено предстои още много да се направи, например, когато става въпрос за намаляване на емисиите от CO2.

Като мениджър за устойчиво развитие, как работите в интерес на служителите?

Аз лично виждам себе си като изпълняващ интердисциплинарна функция във всички области и като лице за контакт по всички въпроси, свързани с устойчивото развитие. Затова като първа стъпка проведох обсъждане с ръководителите и със служителите и получих от тях идеи и предложения. Отзивите бяха много положителни и в резултат на това се сформира тематична група от заинтересовани от поставените проблеми колеги, и в момента ние разработваме каталог с мероприятия. С помощта на редовен информационен бюлетин аз информирам колегите за текущите събития, отнасящи се до въпросите на устойчивото развитие вътре и извън компанията.

Кои въпроси според вас са особено актуални?

Една от първите ми теми беше утилизацията и рециклирането на литиево-йонните батерии. Тъй като в нашата продуктова гама има все повече и повече безжични устройства, това е изключително актуален въпрос. В тясна координация с нашия мениджър по опасни товари и отпадъци ние открихме и наехме външна компания, която осигурява пунктове за събиране на отпадъци в центровете на Kärcher и която се занимава с правилната утилизация от подготовката до рециклирането. Това позволява извличането от акумулаторите на най-малко 75% от суровините за рециклиране.

 

„Ние общуваме постоянно с други големи компании в Бразилия по въпроси, свързани с устойчивото развитие и околната среда.“
Джесика Леал Фариа, Помощник инженер по Интегриран Мениджмънт и Мениджър за устойчиво развитие в Kärcher Бразилия, започва работа в Kärcher през 2013 г. като анализатор на качеството и околната среда.

 

  

 

Г-жо Леал, как изглежда управлението на устойчивото развитие в Бразилия, и по-специално в Kärcher?

В Бразилия хората все още не са добре информирани за проблемите на околната среда и по темата за устойчивото развитие. Затова може да бъде трудно да се създадат и да се споделят визии, които да привлекат вниманието - както на колегите, така и на клиентите и на трети страни. Това може да се види при разделянето и рециклирането на боклука, което в повечето случаи в Бразилия просто не е актуално и не е от значение.

Ето защо въпросите за околната среда, устойчивото развитие и качеството са директно включени в обучението на новите служители в Kärcher. В обучението ние обясняваме инициативите, като намаляване потреблението на хартия на работното място, тенденцията за използване на стъклени бутилки за вода вместо пластмасови и т.н.

Благодарение на това, че следваме спецификациите на германската компания майка, ние вече имаме по-висок стандарт, отколкото е предвиден в Бразилия. Както в производството, така и в нашите офиси, имаме например възможност за сортиране на различни видове боклуци като хартия, стъкло, пластмаси, органични материали и др. Пълното отсъствие на хартия в днешно време се явява предизвикателство за производството, тъй като то все още се намира в процес на дигитализация. Но и тук ние сме изпреварващи в сравнение с останалата част от страната.

Според вас промени ли се информираността по този въпрос?

Информираността за устойчивото развите нарастна през последните две години и със сигурност не само сред обществеността. Все повече и повече компании го разглеждат като отделен стълб в своите стратегии. В Kärcher Бразилия ние винаги поддържаме комуникация с други големи компании в страната по въпросите на устойчивото развитие и опазването на околната среда, а също така работим по съвместни идеи.

Какво планирате да направите, за да напреднете в устойчивото развитие?

Аз лично намирам за важно да запозная семейството, приятелите и колегите си с този проблем. Сортирането и рециклирането на отпадъците са особено трудни за обучение в Бразилия. Много хора в Бразилия мислят например, че по този начин ние лишаваме от работа работниците по почистването, които работят на улицата, като не изхвърляме боклука си на улицата, а го сепарираме сами вкъщи или в офиса. Това ни вдъхнови в Kärcher да планираме екологична седмица за нашите служители. Цяла седмица на обучения, срещи и събития, свързани с въпроса за устойчивото развитие. Въз основа на това, ние можем след това да разработим обучение за нашите доставчици на услуги и на нашите доставчици.

За мен голямо вдъхновение беше "Закуската за устойчиво развитие на Kärcher", на която имах възможността да се срещна с хора от различни отдели и държави. Бях участник в обмяната на различни позиции и гледни точки между колегите и считам мероприятието за много полезно и мотивиращо.

 

 

Това също може да ви заинтересува: