Активна работа в световен мащаб: Наша социална отговорност

В Kärcher ние осъзнаваме нашата социална отговорност и искаме да дадем своя принос, както в големи, така и в малки проекти. Всяка година ние финансираме организации, които провеждат кампании за опазване на природата, културата и обществото и осъществяваме проекти с безплатно почистване на исторически паметници и сгради.

Навсякъде по света се реализират впечатляващи инициативи и проекти, които имат важен принос за обществото. Те предлагат помощ там, където е най-необходимо и отстояват житейски ценности като семейство, образование, равни възможности, култура и опазване на природата. Като компания, оперираща в цял свят, ние бихме искали да подкрепим такива каузи - било то с дарения на пари и на оборудване или чрез спонсорство на културно мероприятие. Кликнете върху интерактивната карта и се запознайте с някои от инициативите и проектите, които сме подкрепили през последните няколко години:


Това също може да ви заинтересува: