"При опазването на паметниците не се прави почистване от чисто естетически съображения."

Паметниците са важна част от културната идентичност и самобитност на обществото. За тяхното почистване и възстановяване се изисква по-специално отношение. Независимо дали става въпрос за статуя, кралски замък или сив блок от бетон - стойността на паметника се определя не само от външния му вид. Дискусия между експерти по въпроса за опазването на паметниците.

Cultural Sponsoring Banner full

Дискусия между експерти по въпросите, свързани с опазването на паметниците

В рамките на стратегията за устойчиво развитие до 2025 г. Kärcher си е поставил цел да съсредоточи усилията си върху темата за съхранение на историческите ценности, като социален ангажимент пред обществото. Една от сферите, където това се провежда успешно вече много години, е културното спонсорство. Що се отнася до почистването на паметници и сгради, то тази дейност по същество включва съхранение на тяхната стойност, независимо дали тя е материална или преди всичко, културна историческа стойност. Но каква точно е културната стойност на един паметник? Кой решава? И как може да се промени перспективата за стойността на паметника? Разговор с майстора-каменоделец Михаел Шрем, архитекта Клаус Линерт и специалиста по почистване на Kärcher Торстен Моуес.

Michael Schrem

Майкъл Шрем

Майстор каменоделец. В компанията работи от 2013 г., член на управителния съвет на AeDis AG от 2015 г. Отговаря за възстановяването/реставрацията.

Klaus Lienerth

Клаус Лиенерт

Независим архитект. Работи в AeDis от основаването му през 2002 г., член на управителния съвет на AeDis AG от 2013 г. Отговаря за планирането.

Thorsten Möwes

Торстен Моуес

В Kärcher е от 1992 г. От 2001 г. отговаря за техническото изпълнение на културното спонсорство в Kärcher.

Г-н Лиенерт, думата "паметник" кара много хора да мислят първо за статуи.

Лиенерт: Паметниците на лица или на сгради, които са свързани с определено събитие, са само един вид на паметниците. Има и други произведения, които се явяват представители и са образци на по-ранна култура. Това могат да бъдат произведения на изкуството, строителни паметници или дори историческите разкопки - така наречените наземни паметници. Но не всичко, което е старо, автоматично се превръща в и е паметник на културата. Статус на исторически паметник той получава само, ако запазването му отвораря на интересите на обществото.

 

Кой решава кои паметници са достойни за защита?

Шрем: Съществуват всеобхватни и много сложни международни, национални и специфични за страната правни основи за защита на паметниците. Съществува международна конвенция за опазване на културното и природно наследство, която е приета през 1972 г. от Генералната конференция на ЮНЕСКО. Насоките уточняват как точно трябва да се прилага конвенцията за световното наследство на практика.

Моуес: В този контекст критериите за класификация на един паметник значително се различават. Има, обаче, съгласие за това, че просто да бъде стар и красив за един паметник не е достатъчно.

Лиенерт: Паметникът трябва да отразява историята и / или да е от значение за определени области на културата - например изкуство, местна история, градско развитие или технологии. Всеки паметник е част от идентичността и културното развитие на едно общество - между другото, не само тези паметници, които се намират под закрила като културното наследство. Важно е да запазим тези следи от нашето минало.

AeDis Kärcher Talk
Fontainebleau Castle_Cleaning_micro-particle

Но обществото не цени еднакво всички паметници.

Шрем: Стойността на паметника често се възприема по различен начин в обществото. Някои, например замъци и църкви, но също и други исторически сгради, са безспорно ценни и по този начин достойни за съхранение в очите на повечето хора. За други, тяхната ценност не е толкова видима веднага за неспециалистите. Това се отнася, например, за съвременните паметници, изработени от обикновен бетон от 1950-те години на миналия век, които все още се водят паметници, които подлежат на съхранение и реставрация. А други, често паметници на даден човек или такива, посветени на определени събития, пораждат разбираемо с течение на времето противоречиви чувства. Понякога също се поставя под въпрос правото на съществуване на конкретен паметник. Но дори следите от иконоборството на Реформацията, надрасканите с графити или останалата само основа на свалена статуя в крайна сметка също се явяват част от историята на паметниците.

Моуес: Освен това, в международен план често има различни гледни точки към паметниците. В Германия например реставрацията се извършва много внимателно. Трябва да се използва веществото, което да запази реставрирания паметник възможно най-близо до оригинала. Така например, старият замък трябва да си остане стар замък. В Япония това не се спазва толкова стриктно. Там паметникът си остава ценен, ако например след унищожаването му бъде възстановен като оригинала. В Япония по-скоро на паметника се гледа като на място, където се провеждат възпоменания. Новият паметник, поставен на същото място, може да бъде негово копие.

 

На какво се основава решението колко оригинално вещество трябва да бъде запазено?

Лиенерт: В нашата работа ние винаги трябва да преценяваме колко голяма е намесата и колко разумна е тя. По принцип при опазването на паметниците няма почистване по чисто естетически съображения. Винаги става въпрос за самото опазване на паметника. По този начин, пълното връщане на паметника в първоначалния му вид, може дори бързо да се стори на някои наблюдатели като изкуствено.

Моуес: Понякога, например, патината или повърхностният мъх определено се разглеждат като част от целия ансамбъл и не се считат за замърсяване. Помислете само за старите гробища, които разпространяват по този начин специалната си магия. Работим много внимателно и премахваме само разрушителния мъх. Точно в такива случаи възстановявнето става отлично, защото почистването става не с биоциди или други агресивни методи, а с обикновена вода.

Колко важно е почистването при реставрацията?

Лиенерт: Почистването е от съществено значение за съхранението на паметника. Но при чувствителните повърхности, например при мека тухла или дърво, това винаги означава силно въздействие върху покритието. Също така, когато премахваме слоевете боя, които обикновено са много на брой и са често един върху друг неравномерно, ние сме принудени да действаме много внимателно. Тук ние много внимателно и бавно правим почистването на повърхностите буквално педя по педя.

Моуес: Ние, естествено, разглеждаме нашата част от почистването като етап от цялостната реставрация. Въпреки това, нашата част често е на първо място, тъй като в много случаи тогава след почистването става възможно да се определи степента на повреда или унищожение на обекта. Независимо от това, почистването често оказва голям ефект върху възприемането на даден обект и може също да допринесе за неговото запазване, тъй като повечето видове замърсявания и наслагвания имат вредно въздействие върху покритието на паметника.

 

Можете ли да дадете пример?

Моуес: Например, почистването на фонтана Франкония във Вюрцбург. Тук поради дебелите варовикови слоеве върху фигурите, за хората може да се създаде впечатлението, че са направени от камък. Едва след като нашата технология за почистване беше приложена и след като бяха свалени няколко слоя от варовика, бронзът отново се показа и стана ясно видим, външният вид на фигурите стана напълно променен и оттогава фонтанът се възприема в съвсем различна светлина. А последващите възстановителни и консервационни работи на фонтана едва ли биха били възможни без почистването и отстраняването на дебелите варовикови слоеве.

Frankoniabrunnen5
Ulm Minster_3

Дайте пример за запазване на паметник?

Моуес: Друг хубав пример са Колосите на Мемнон в Египет, които почистихме преди няколко години. Поради устойчивите слоеве замърсявания, които са се образували през вековете, Колосите са били сериозно застрашени от киселинно унищожение. Първо, успяхме да премахнем слоя мръсотия, който увреждаше камъните и следователно предотвратихме по-нататъшното разлагане на паметниците. На второ място и изненадващо бяха открити дори останки от оригиналната боя, която след това внимателно разкрихме, без да повредим.

 

Възстановеният или почистеният паметник се възприема по друг начин от обществото?

Лиенерт: Когато се провежда реставрация, общественото внимание към паметника винаги се увеличава. Ако променим фасадата на историческа сграда след повече от 30 години, след като бъде открито, че първоначално тя е била бежова, а не жълта, винаги възникват дискусии, често не само с отговорните в градската администрация лица или с лицата за опазване на паметниците, или със собственика, но и с обществеността. Що се отнася до опазването на паметниците, винаги това е предшествано от много посредническа работа. Трябва да обясняваме какво правим и защо го правим, и всички да се приобщим в този процес.

Моуес: Запазването и външният вид на паметниците е важно за хората. Виждаме това от броя на исканията за почистване, които получаваме. От малкия селски фонтан до статуята на Христос Изкупителя в Рио де Жанейро. Опитваме се да помогнем на всички. Понякога чрез предоставяне на оборудване, а понякога чрез поемане изпълнението на цялата работа. Например, след като бяхме почистили стените на хора в Улм Минстър с нашите прахосмукачки, под слоевете прах се появи много по-ярък и приятен цвят на стената, който енориашите и посетителите със задоволство забелязаха. Същото беше и когато премахнахме черното покритие от Noon Gate на бившата императорска резиденция във Виетнам. Изведнъж червените тухли отдолу отново се виждаха ясно.

 

Как виждате важността на вашата работа в обществото?

Лиенерт: За щастие хората разбират необходимостта от поддръжка и реставрация. Едва ли има социално движение, което да поставя под въпрос парите, необходими за опазване на паметниците. Всички са съгласни, че това е важно и отговорност на държавата е да съхранява и поддържа нашето културно наследство.

Шрем: Полезни са всякакви мероприятия и събития като "Ден на откриване на паметник" или "Млади хора и паметници". След това посетителите могат да узнаят повече за начините за съхранението на паметника, което би увеличило разбирането за нашата работа. Още по-важното е, че хората слушат историята на паметника, историята на неговото създаване. И само с това знание те могат да открият стойността на паметника.

AeDis е сдружение на архитекти, реставратори и занаятчии, работещи върху важни културни обекти. Портфолиото на компанията се простира от концепцията, подготовката и реализацията на проекти за опазване до подкрепата и поддръжката на исторически сгради и паметници. AeDis отдава особено значение на екологичността и устойчивостта на прилаганите технологии за строителство и реставрация.

Това също може да ви заинтересува: