Статуя на Христос Спасител

Реставрация и почистване на Статуята на Христос Спасителя в Рио де Жанейро

Само няколко месеца след почистването на Бранденбургската врата отново потърсиха почистващата техника и специализираните познания на Керхер, когато ставаше дума за не по-малко известен символ и паметник на културата – основно и щадящо почистване на Статуята на Христос Спасителя в Рио де Жанейро. Това се случи по време на реставрацията на цялата статуя от една фирма за бетонно саниране. Преди десет години Керхер вече беше почиствал статуята, по повод посещение на папа Йоан Павел II.

Статуята Cristo Redentor (Христос Спасителят), символът на Рио де Жанейро, все още седи на видно място на хълма Корковадо над града. Монументът е с огромни размери: общата му височина е 30 m, без да се смята високият над 8 m постамент. Само главата е почти 4 m – и с тегло 40 тона! Паметникът е изграден от 1926-1931 г. Главата и ръцете са на френския архитект Павел Ландовски.

Външната облицовка на статуята (и сърцето Jesu във вътрешността) е изградена от мозайка от триъгълен стеатит, този камък е много мек, но отблъсква идеално водата.

Символът на Рио с нов блясък

След санирането с бетон и попълването на падналите стеатити бе ред на почистването от главата до петите. Около 10 служители работиха около месец, за да могат да придадат предишния блясък на поовехтялата статуя. Около 25 % от външната обвивка бяха напукани, покрити с растителност и с черни органични наслоявания. Предварителните тестове показаха, че при обработката не може да се използва вода. Затова Керхер донесе собствената си разработка за почистването на Бранденбургската врата – уред с щадяща струя пясък, който показва много добри резултати при почистването. С мощност за почистване на 15 m²/h успяхме да почистим всички замърсявания и да постигнем гладка еднородна повърхност; местата, на които имаше подобрения вече не се виждаха като светли петна. Не сме използвали никакви почистващи препарати.

След това специализирана фирма положи по цялата статуя покритие от безцветен силикон. Това защитно покритие отблъсква водата, но пропуска водните изпарения, така че проникналата вода може отново да се изпари.

Почистването на постамента и на съоръженията в краката на Христос с водоструйки на Керхер бяха приключени през месец март 1991 г.