Често задавани въпроси към Керхер

Тук ще намерите отговори на най-често задаваните въпроси за нашите продукти, за ремонт и гаранция. Ако не намерите нужната информация на тази страница, можете да се свържете с нас.

Общи въпроси и отговори

Аксесоарите, които са съвместими с Вашия уред, са посочени в упътването за употреба или на нашата интернет страница. Моля, имайте предвид: Уредите от серията Дом & Градина не са съвместими с уредите от професионалната серия.

При нашите търговци се правят редовно представяния на нашите продукти. Там можете да пробвате нашите уреди.

Въпроси и отговори за ремонта и резервните части

Керхер предоставя на частни крайни клиенти за уредите от серията Дом & Градина гаранция за сок от 2 години от датата на закупуване на уреда за дефекти в материала и при производството. За да е валидна гаранцията, трябва да представите касовата бележка за уреда и попълнена гаранционна карта.

Моля, имайте предвид, че Вашата претенция по гаранцията отпада,

 • ако не използвате уреда съгласно определеното му предназначение (например използване за професионални нужди на уред от серията Дом & Градина).
 • ако отворите уреда, за да го ремонтирате сами.

 

Всички резервни части, които са посочени на последната страница на упътването за употреба, могат да се поръчат чрез нашите търговски партньори.

Списък търговски партньори

Поради съображения за безопасност другите резервни части могат да се сменят само от нашите сервизни парнтьори. Те имат достъп до списъците с резервни части и могат да Ви консултират на място.

Списък сервизни партньори

Ако искате резервна част, която е посочена в упътването за употреба и която да е за сметка на гаранцията, моля да ни изпратите по електронна поща кратко описание на дефекта, касовата бележка и попълнена гаранционна карта. След това ще проверим дали е възможно да стане в рамките на гаранцията.

Свържете се сега с нас

Въпроси и отговори за продуктите

Метли с акумулаторни батерии

Да, метлите с акумулаторни батерии се доставят с две четки, една стандартна и една за косми от домашни любимци. Четката за косми от домашни любимци дава възможност за безпроблемно и хигиенично отстраняване на космите от всички подови покрития.

Заредете метлата с акумулаторни батерии в изключено състояние минимум 3,5 часа. Ако след зареждане от 14 часа акумулаторните батерии все още не са заредени, потърсете наш сервизен партньор или ни изпратете електронно писмо с кратко описание на проблема, касовата бележка и попълнена гаранционна карта.

Заредете батериите и почистете четката от замърсявания (връзки и пр.).

Заредете батериите и почистете четката от замърсявания или сменете четката, ако е много износена.

Проверете задвижващите колела, почистете ги или при нужда ги сменете.

Парочистачкаи и уреди за гладене

С парочистачка с възможност за настройка на силата на парата (най-ниска степен) можете да почиствате ламинат или паркет (ако не намазан с олио или вакса!). Работете с две подложки (=4 пласта), за да може възможно най-малко пара да попада върху повърхността. Не задържайте дюзата за дълго време на едно и също място. Моля, внимавайте да не се образуват локви. Остатъчната влажност ще изсъхне бързо и без следи.

Парочистачката може да се използва за много различни задачи при почистване, например за почистване на бани, кухни, фуги, канали, отоплителни тела и мн. други.

Температурата директно отпред на дюзата е 100°C а при почистване 84°C.

Всяка парочистачка се доставя стандартно с две тръби. Тръбата може без проблеми да се удължава с друга тръба.

Дестилираната вода изсмуква от котела минералите и по този начин го уврежда. Затова препоръчваме използването на вода от чешмата. Моля, следете за редовното почистване на варовика от уреда.

Проверете захранващия кабел и защитата за електрическата мрежа, както и термостата и копчето. Допълнете вода. Ако не изгасне лампата за липса на вода, моля да се свържете с един от нашите сервизни партньори или установете директно с нас контакт.

Ако предпазната капачка се движи свободно или превърта, оставете уреда да изстине и евентуално изпуснете налягането от бутона за пара на паркуча за пара, докато успеете да отворите капачката. Ако не можете да отворите капачката в студено състояние, моля да се свържете с някой от нашите сервизни партньори или установете директно с нас контакт.

Почистете уреда от варовик. Ако се окаже, че има повреда в загряващите части, моля да се свържете с някой от нашите сервизни партньори или установете директно с нас контакт.

Възможно е да има повреда в термостата за измерване на количеството вода. Моля, да се свържете с някой от нашите сервизни партньори или установете директно с нас контакт.

Включете загряването на уреда, свържете правилно парната ютия, проверете копчето на ютията и при нужда, го сменете. Ако магнитният вентил не се отваря, моля, да се свържете с някой от нашите сервизни партньори или установете директно с нас .

Изчакайте станцията за гладене да загрее напълно, поставете копчето в позиция за парата, напълнете резервоара за вода само до ¾.

Уред за почистване на прозорци с акумулаторни батерии и засмукване

 • Концентратът на препарат за почистване, който се доставя с уреда (20 ml) се излива изцяло в шишето с пръскалка и след това се допълва вода.
 • В зависимост от степента на замърсяване може да е нужно стъклото да бъде почистено многократно, като не трябва да оставате препарата за почистване да изсъхне.
 • Моля, дръжте уреда така, че гумената лента да е отвесно на стъклото и не упражнявайте прекалено голям натиск.
 • Освен това се препоръчва гумените ленти, които могат да се издърпат отстрани, да се почистват редовно и да се отстраняват всички останали по тях замърсявания. Ако гумената лента е износена, тя трябва да бъде сменена.
 • Напръскайте стъклото така, че да е изцяло влажно.

Внимавайте резервоара за мръсната вода да не е прекалено пълен, преди всичко, ако ще използвате уреда под наклон или над главата.

Заредете батериите, ако лапмичката за работен режим не свети или мига слабо. Ако лампичката мига бързо, моля да се свържете с някой от нашите сервизни партньори или установете директно с нас контакт.

Налейте препарат за почистване. Ако се е повредила помпата, моля да ни изпратите електронно писмо с кратко описание на дефекта и касовата бележка за уреда.

Свържете се с нас сега

Водоструйки

В зависимост от модела на водоструйката на Керхер за лична употреба разходът може да бъде между 230 и 600 l/h (градинският маркуч за сравнение изразходва около 3500 литра вода на час). Водоструйката пести пари и се грижи за околната среда.

Във водоструйката работи електрическа помпа, която увеличава налягането на водата - до 150 бара. Така с това налягане водата се транспортира през маркуча за високо налягане до пръскачката, където тя излиза като силна, насочена струя от дюзата и така постига изключителна мощна сила на почистване. Ако не се задейства ръчния пистолет, помпата се изключва автоматично. Това Ви дава възможност да почистите много по-бързо в сравнение с всички други методи и да имате много малък разход на вода.

Да, а целта трябва да използвате засмукващ маркуч с филтър (номер на артикул: 4.400-238.0). Закрепете маркуча на уреда, на мястото за подаване на вода. Сложете другия край в цистерната с вода. Свържете маркуча за високо налягане към уреда. Сега преди да включите уреда, отстранете стоманената тръба от пистолета. Натиснете спусъка на пистолета, за да го отворите и включете уреда. Така може въздухът, който се намира във Вашия уред, лесно да излезе и водоструйката да започне да засмуква вода. Уредът не трябва да се намира на повече от 0,5 m над мястото за захранване с вода.

 • За отстраняването на груби замърсявания по автомобила, е необходимо само да го изплакнете с високо налягане.
 • За основно почистване трябва да се използва препарат за почистване RM 555. Препаратът се нанася щадящо с ниско налягане по автомобила.
 • Освен това можете да използвате и четка за миене.

Препаратите за почистване на Керхер са разработени специално за нашите уреди. При използване на препарати от други марки губите правото на гаранция.

Предпазителят за системата (механизъм срещу връщане на течност) предпазва срещу попадане на почистващи препарати в питейната вода.

Накрайникът за почистване на повърхности T 250 е подходящ за всички уреди от клас 2 до клас 7. Накрайникът за почистване на повърхности T 400 е подходящ само за уреди от клас K 5 до K7.

 • Свържете уреда към водопреносната мрежа и отворете крана за водата
 • Свалете цедката на входа за водата и я почистете.
 • Пуснете водоструйката да работи без стоманената тръба, докато спре да излиза въздух от пистолета.
 • Проверете, дали използвате правилните аксесоари.
 • Ако вентилите за високо налягане и засмукване не уплътняват добре и тече вода от корпуса, моля, да се свържете с някой от нашите сервизни партньори или установете директно с нас контакт.
 • Ако вентилът за свръхналягане не се движи, моля, да се свържете с някой от нашите сервизни партньори или установете директно с нас контакт.
 • Почистете дюзите.
 • Проверете дали използвате правилната дюза.
 • Проверете дали се подава достатъчно вода.
 • Проверте електрическото захранване и предпазителя за електрическата мрежа.
 • Проверете главния прекъсвач и пистолета.
 • Ако използвате кабел за удължаване по-дълъг от 10 m напречното сечение трябва да е мин. 2,5mm².
 • Развийте изцяло кабела от макарата.

Моля, в следните случаи да се обърнете към някой от нашите сервизни партньори или да установите директно с нас контакт:

 • Заяжда превключвателя или направляващото бутало
 • Двигателят прегрява
 • Главният прекъсвач е дефектен

 

 • Напълнете резервоара за препарата за почистване.
 • Изплакнете засмукващия филтър с вода и го почистете. След работа с почистващи средства уредът трябва да се изплакне с чиста вода, за да се избегне наслояване по филтъра.
 • Проверете засмукващия маркуч, да не е повреден.
 • Свръжете маркуча за почистващ препарат с уреда и натиснете вентила на маркуча с тънък предмет, за да тръгне отново.
 • Отворете захранването и поставете на ниско налягане.

Вижте клипа как да подготвите Вашата водоструйка за зимата.

> Към клипа

Метачна машина

Ако валякът или четката са износени, трябва да бъдат сменени. Ако е износена системата, която задвижва метачния валяк, моля, да се свържете с някой от нашите сервизни партньори или установете директно с нас контакт.

Проверете дали уплътняващата лента и уплътнението на контейнера на метачната машина са в изправност и при необходимост ги сменете.

Проверете дали метачният валяк е с правилна височина. Само върха на четките трябва да докосва земята. Ако е дефектна системата за настройка на височината или задвижването на колелата, моля, да се свържете с някой от нашите сервизни партньори или установете директно с нас контакт.

Мултифункционални прахосмукачки

Можете да използвате мултифункционалната прахосмукачка за няколко сухи листа, но за големи количества шума не. Твърдата или мокра шума може да доведе много бързо до запушване на маркуча или на входа на контейнера.

Степен 2 е предвидена само за работа с електрически инструменти. При включване на електрически уред се включва и прахосмукачката и продължава да работи след изключване на уреда още 15-20 секунди.

При почистване на фин прах трябва задължително да използвате филтърна торбичка.

Проверете дали сте сложили правилно маркуча и дали няма дефект. Проверете дали има филтър и дали не е дефектен. Използвайте филтърна торбичка.

Сменете филтърната торбичка, почистете патронния/плоския нагънат филтър, дюзата, тръбата на прахосмукачката и маркуча. При необходимост подменете уплътненията.

Уредът се изключва, ако е задръстен контейнерът за отпадъци. Ако сондата за отчитане на нивото на запълване и корпусът са мокри, може да се получи воден мост. Оставете уреда да изсъхне и почистете сондата за отчитане на количеството на запълване.

Проверете защитата и контакта, вижте дали няма повреда по кабела или щекера. Ако има дефект в превключвателя на уреда, във въгленовата четка или щепсела на уреда, моля, да се свържете с някой от нашите сервизни партньори или установете директно с нас контакт.

Свалете патронния филтър и изпразнете контейнера. Ако има вода в патронния филтър, оставете го да изсъхне.

Проверете контакта и моля, да се свържете с някой от нашите сервизни партньори или установете директно с нас контакт.

Помпи

Мощността на изпомпване зависи от височината на изпомпване и от свързаните периферни уреди. Съобразявайте се с максималната височина на изпомпване.

 • Преди да пуснете помпата я наълнете с вода и натиснете бутона за обезвъздушаване.
 • Извадете щекера и почистете елемнтите за засмукване.
 • Извадете щекера и почистете предфилтъра.
 • Проверете предпазителя и електрическите връзки.
 • Ако се е задействал предпазния термостат поради прегряване, извадете щепсела и изчакайте да се охлади помпата, почистете елементите за засмукване и вземете мерки срещу сух ход.
 • Извадете щепсела и почистете засмукващите елементи.
 • Проверете системата за измерване на дебита в зоната за засмукване.
 • Ако превключвателите за отчитане на нивото спират помпата, моля да се свържете с някой от нашите сервизни партньори.

Извадете щепсела и почистете засмукващите елементи.

Полираща машина

Проверете захранването. Натиснете надолу дръжката, за да е в работен режим. Ако има дефект в микро превключвателя или в двигателя, моля, да се свържете с някой от нашите сервизни партньори или установете директно контакт с нас.

Сменете филтърната торбичка или я поставете правилно. Премахнете всички евентуални пречки във въздушния канал. Ако се е откачило колелото на вентилатора или е дефектен двигателят, моля, да се свържете с някой от нашите сервизни партньори или установете директно с нас контакт.

Ако полиращите подложки са замърсени или износени, ги почистете или сменете. Внимавайте да използвате полиращи подложки, които са подходящи за вида на Вашия под. Керхер предлага специални полиращи подложки за твърди повърхности, твърди повърхности с вакса, за запечатени твърди повърхности и за матирани каменни подове.
Ако има дефект в механиката за натиск при полиране, моля, да се свържете с някой от нашите сервизни партньори или установете директно с нас контакт.

Прахосмукачки

Проверете защитата и щепсела. При необходимост се свържете с някой от нашите сервизни партньори или установете директно с нас контакт.

 • Почистете всички замърсявания от засмукващата дюза, засмукващата тръба, ръкохватката и маркуча.
 • Сменете хартиената филтърна торбичка.
 • Сменете уплътненията.

Проверете дали филтърната торбичка е сложена правилно. Ако филтърната торбичка е повредена, сменете я.

Проверете дали не са запушени HEPA-филтърът, засмукващата дюза, тръбата, филтърната торбичка или предпазния филтър на двигателя.

Сменете батериите. Насочете правилно подателя и получателя на сигнала, като насочите лъча към прахосмукачката.

Екстрактори

 • Ако има повреда в кабел/щепсел или в превключвателя на уреда, моля да се свържете с някой от нашите сервизни партньори.
 • Проверете защитата на щепсела.
 • Ако има дефект във въгленовата четка или в засмукващата турбина, моля, да се свържете с някой от нашите сервизни партньори или установете директно с нас контакт.
 • Почистете всички замърсявания от засмукващата дюза, засмукващата тръба, ръкохватката и маркуча.
 • Сменете уплътненията на засмукващата система, ако не са изрядни.
 • Изпразнете контейнера за мръсна вода.
 • Поставете правилно прозрачния капак.

Уредът се изключва, ако при засмукване на течности нивото на водата е прекалено високо. Изключете уреда и изпразнете контейнера.

 • Запушване на хартиената филтърна торбичка, на плоския нагънат филтър, дюзата, засмукващата тръба или на маркуча (сигналната лампа свети червено).
 • Липсва плоският нагъбат филтър или не е бил поставен правилно.

Свържете маркуча правилно и поставете плоския нагънат филтър правилно или при необходимост го сменете.

 • Напълнете резервоара за прясна вода.
 • Почистете поплавъка, евентуално го сменете.
 • Почистете маркуча за вода/дюзата.
 • Почистете засмукващия филтър в резервоара за прясна вода.
 • Ако водната помпа е дефектна, моля, да се свържете с някой от нашите сервизни партньори или установете директно с нас контакт.