Индустриални смукачки за твърди отпадъци/прах

смукачките със специална филтърна технология Различните вещества и материали трябва да се засмукват в различните индустрии. Изхвърлените материали, опасният прах, фини и едъри груби стърготини,пясък, разпръскващите агенти, всички видове влакна, остатъци от храна, органични вещества, много леки до много тежки материали, налагат строги изисквания към използваната техника за филтриране. В нашата индустриална система Kärcher ще намерите оптималния филтър за всяка задача, независимо дали е ежедневно на часови интервали или в непрекъсната работа 24/7.

0 Продукти
Alfred Kärcher GmbH смукачките със специална филтърна технология