Информация за медиите

Керхер отвътре Преса

Списък

Международен портал за медиите

В секцията за статии в пресата, на английски език, за групата Керхер, журналистите ще намерят актуални съобщения за пресата и снимков материал с качество за публикуване и могат да намерят информация за продуктите, предприятието, дейностите по почистване и много други.