Почистване в селското стопанство

Най-високото ниво на хигиена в селското стопанство увеличава финансовата възвръщаемост и помага за поддържане на стойността чрез прекъсване на веригите на инфекция, увеличаване на използването на машини във фермата и намаляване на разходите за поддръжка. Добре поддържаната машина работи надеждно и не пренася микроби от едно място на друго. Хигиената в оборите подобрява животновъдството и намалява рисковете за здравето. Хората, работещи във фермата, също се възползват от почистването в селското стопанство, като получават здравословни условия на труд.

Почистване в селското стопанство с водоструйка

Области на приложение

Животновъдство

Около фермата

Други селскостопански приложения

Подходящи продукти за вашата област на приложение