Търговия на дребно

Система за успех. Прилагането на комплексни концепции за хигиена и почистване е един от ключовете за успех в търговията на дребно. Видимата чистота и подреденост се оценяват високо от клиентите и, независимо дали го знаят или не, играят важна роля при вземането на последното решение за покупка. Kärcher предлага подходящи, ефективни и рентабилни почистващи решения за всички работни зони и подови настилки: системата Kärcher - това е гама от перфектно подбрани машини, аксесоари и почистващи препарати. Нашата система е професионално допълнена от редица съвременни услуги - от обслужване и ремонт до комплексни услуги за управление на почистването, което обезпечава надеждни нива на чистота и спазване на хигиенните стандарти. Kärcher е световен лидер в пазара на системи за почистване.

Header Retail neu

Чистотата и безопасността: винаги имат голямо значение.

Клиентите винаги са на първо място и очакват хигиенните стандарти да бъдат високи във всички области и по всяко време. Затова системите за почистване на участъците за клиенти са длъжни да имат определени характеристики. Те трябва да бъдат незабележими и тихи, лесни за транспортиране, ергономично проектирани и използваеми дори в малки пространства. Съчетанието от качества на почистващите машини на Kärcher позволява всяка работа лесно да бъде изпълнена.