Решения за различните браншове

Продукти за професионална употреба. Оптималното решение на задачите в почистването е важен икономически фактор в индустрията и занаятчийството. И въздействието върху околната среда играе важна роля. Затова ние разработихме нашия всеобхватен асортимент точно в съответствие с Вашите изисквания.

Автомобилен бранш

Автомобилна индустрия

Керхер Ви предлага концепции за почистване, които отговарят на специалните изисквания на автокъщи, сервизи и бензиностанции.

Строителство

Строителство

Професионални уреди, които са в състояние да се справят с различните проблеми при почистването в строителната индустрия и занаятчийството.

Доставчици на комплексно обслужване на сгради

Почистване на сгради

Новаторски продукти, които гарантират най-висока степен на чистота, ефективност и лесно изпълнение при почистването на сгради и фасади.

Здравеопазване

Здравеопазване

Професионални и ефективни системи за почистване на болници, които свързват перфектната хигиена със здравословната икономичност.

Хотелиерство и ресторантьорство

Хотелиерство и туризъм

Професионални системи за почистване за дългосрочно управление на хигиената в хотелиерството и ресторантьорството.

Промишленост

Индустрия

Опитен партньор, на който може да се разчита при извършване на всички задачи, свързани с индустриалното почистване.

Селско стопанство

Селско стопанство

Новаторски уреди на Керхер и концепции за почистване, с които ще се справите с множеството изисквания на селското стопанство.

Обществени услуги

Публични услуги и комунална техника

Машини за почистване, които дават възможност за ефективно почистване в публичната сфера и гарантират максимална чистота.

Търговия на дребно

Търговия на дребно

Нашите решения за чистота и ред в търговски центрове. магазини за продажба на дребно и едро.

Транспорт

Логистични центрове

Новаторски технологии за почистване за логистични центрове и предлаганите за тях услуги.