Индустрия

Опитен партньор, на когото можете да разчитате за всички индустриални задачи по почистването. Едва след като всеки елемент е на съответното място, производството тече без проблем. Същото е и при процеса на почистване: едва след като всички решения са в хармония, можете да постигнете ефективно почистване. Затова Керхер Ви предлага най-ефективните, безопасни, мощни и хармонични системни решения за почистване на всички зони.

Машиностроене

Хранително-вкусова промишленост

За производството на хранителни продукти се прилагат строги хигиенни норми, както за зоната на производство, така и за съпътстващите дейността допълнителни помещения.

Машиностроене

В машиностроенето е много важно да намерите партньор за почистването, който има решение за всяко предизвикателство и обръща внимание на всеки един детайл.

Химическа индустрия

В химическата индустрия ежедневно възникват най-различни по вид замърсявания, за чието отстраняват се прилагат най-големите изисквания: фин прах, лепила, киселинни течности, минерални масла или гранулати.

Референции за промишлено почистване

Kärcher поддържа безброй индустриални клиенти в най-различни сектори, с годишен оборот над 300 милиона евро в тази област.