Adapter DN51/DN50

Спецификации

Технически данни

Стандартна номинална ширина ID 50