Box

Спецификации

Технически данни

Вид на батериите обслужваем
Количество (част (и)) 1
Тегло вкл. Опаковка (kg) 2,7