Комплект муфи за редуциране/разширяване

DN 40/35, DN 35/32 (тръба –> накрайник), пластмаса.

DN 40/35, DN 35/32 (тръба –> накрайник), пластмаса. Само за прахосмукачки BV и NТ и за CV 36/2, CV 46/2.

Видео