Nozzle flexible rubber mouthpiece DN40/D

Спецификации

Технически данни

Стандартна номинална ширина ID 40