Reducer DN 70/DN 50 (SBG)

Спецификации

Технически данни

Стандартна номинална ширина ID 70