Tube rotatable ø54 V2A

Спецификации

Технически данни

Стандартна номинална ширина ID 50