Вода без съдържание на масла

При работата на системите за измиване на автомобили и при измиването отвън с водоструйка се събира вода без съдържание на мазнини. Специалните системи за рециклиране пестят прясна вода и намаляват разходите за експлоатация като се спазват валидните разпоредби за опазване на околната среда.

Alfred Kärcher GmbH
Сравнение на продукти |
0 Продукти