Вода със съдържание на масла

При измиването на двигатели и на други елементи с машинно масло се събира вода със съдържание на масло. Благодарение на специалните системи за рециклиране може да се спести прясна вода и отпадната вода да бъде рециклирана при спазване на граничните стойности за съдържание на въглеводород.

Alfred Kärcher GmbH
Сравнение на продукти |
0 Продукти