Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο KM 150/500

Επιτυγχάνει υψηλό βαθμό διαχωρισμού, συμβάλλει στην εξοικονόμηση δαπανών συντήρησης, προσφέρει βέλτιστο καθαρισμό του αέρα απαγωγής.

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Βάρος που περιλαμβάνει τη συσκευασία (kg) 4,9