Σετ στηρίγματος σαρώθρου Homebase

Η διάταξη συγκράτησης προσαρτάται στη μηχανή για διευκόλυνση της εισαγωγής της βούρτσας.

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Βάρος που περιλαμβάνει τη συσκευασία (kg) 0,6