Σετ τροχών με πνευματικό ελαστικό

Πνευματικά ελαστικά για τυπικές εφαρμογές.

Αριθμός παραγγελίας: 4.515-332.0
Αναζήτηση εμπόρου:
Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Εγκατάσταση εκ του εργοστασίου 4.515-332.7
Βάρος που περιλαμβάνει τη συσκευασία (kg) 37,6