ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΤΜΟΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΤΗΣ KÄRCHER

Με την πάροδο του χρόνου και μετά απο έναν αριθμό χρήσεων (ανάλογα και με την σκληρότητα του νερού της περιοχής) συσσωρεύονται άλατα στον λέβητα του ατμοκαθαριστή. Όσο πιο σκληρό είναι το νερό, τόσο πιο γρήγορα θα αρχίσουν να αναπτύσσονται και να στερεοποιούνται οι ακαθαρσίες από τα άλατα, εφόσον δεν καθαριστούν. Για τη σωστή λειτουργία του ατμοκαθαριστή, χρειάζεται να γίνεται απομάκρυνση των αλάτων, δηλαδή αφαλάτωση, σε τακτικά διαστήματα. Διαφορετικά τα άλατα θα αποβάλλονται με τη μορφή λευκών / καφέ κηλίδων κατά τη λειτουργία του μηχανήματος, ενώ παράλληλα η παραγωγή του ατμού θα μειώνεται και η συσκευή δεν θα αποδίδει σύμφωνα με τις δυνατότητες της.

Afalatwsi atmokatharisti

Κάθε πότε χρειάζεται να γίνεται αφαλάτωση ενός ατμοκαθαριστή;

Αφαλάτωση χρειάζεται να γίνεται (εφόσον γίνεται χρήση νερού βρύσης) ανάλογα με την σκληρότητα του νερού της περιοχής, μετά από  45 χρήσεις περίπου, στην περίπτωση που πρόκειται για νερό μέτριας σκληρότητας ή μετά απο 25 έως 35 χρήσεις σε περιοχές που το νερό είναι πιο σκληρό!

Ποια προϊόντα χρειάζομαι για να πραγματοποιήσω την αφαλάτωση του ατμοκαθαριστή μου;

Το προϊόν αφαλάτωσης που πρέπει να χρησιμοποιηθεί, εξαρτάται από το μοντέλο του ατμοκαθαριστή!

Ποια είναι η διαδικασία αφαλάτωσης του ατμοκαθαριστή μου;

Η διαδικασία αφαλάτωσης είναι πολύ απλή και μπορείς να την ολοκληρώσεις ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

Afalatwsi_1
Afalatwsi_2
Afalatwsi_3
Afalatwsi_4
Afalatwsi_5
Afalatwsi_6

Οι οδηγίες αφαλάτωσης περιγράφονται αναλυτικά και στο εγχειρίδιο χρήσης του κάθε ατμοκαθαριστή.