Βιομηχανικές σκούπες αναρρόφησης για στερεά/σκόνη

Ηλεκτρικές σκούπες αναρρόφησης με φίλτρο ειδικής σχεδίασης Σε κάθε βιομηχανικό κλάδο υπάρχουν διαφορετικές απαιτήσεις ως προς την αναρρόφηση ουσιών και μέσων. Τα απορριφθέντα μέσα, οι επικίνδυνες σκόνες, τα λεπτόκοκκα και χονδρόκοκκα υπολείμματα κοπής, η άμμος, τα ψεκαστικά υγρά, όλα τα είδη ινών, τα υπολείμματα τροφίμων, οι οργανικές ουσίες, τα πολύ ελαφριά έως πολύ βαριά υλικά που απορρίπτονται θέτουν αυστηρές απαιτήσεις ως προς τον σχεδιασμό των φίλτρων. Στο σύστημα βιομηχανικής χρήσης της Kärcher, θα βρείτε το βέλτιστο φίλτρο για κάθε εργασία, ανεξάρτητα από το εάν πρόκειται για ημερήσια χρήση ανά ωριαία διαστήματα ή για συνεχή λειτουργία σε 24ωρη βάση, 7 ημέρες την εβδομάδα.

0 Προϊόντα
Kärcher Ηλεκτρικές σκούπες αναρρόφησης με φίλτρο ειδικής σχεδίασης