Βιομηχανικές σκούπες αναρρόφησης

Ισχύς για απαιτητικές εργασίες Στον βιομηχανικό κλάδο, οι ουσίες παράγονται σε ποσότητες που ωθούν ακόμα και τις πιο ισχυρές σκούπες αναρρόφησης στα όρια των δυνατοτήτων τους. Μόνο με τις ειδικές σκούπες αναρρόφησης για βιομηχανική χρήση, υπάρχει η δυνατότητα αναρρόφησης τέτοιου είδους ουσιών, όπως αιχμηρά υπολείμματα κοπής, διαβρωτικά ψυκτικά μέσα και εύφλεκτες σκόνες, σε μεγάλες ποσότητες και ελάχιστο χρόνο, κατά τρόπο αξιόπιστο και περιβαλλοντικά φιλικό.

Kärcher  Βιομηχανικές σκούπες αναρρόφησης για υγρά/υπολείμματα κοπής

Βιομηχανικές σκούπες αναρρόφησης για υγρά/υπολείμματα κοπής

Οι ισχυρές βιομηχανικές σκούπες αναρρόφησης που διαθέτουμε έχουν επίσης τη δυνατότητα να χειρίζονται μόνιμα και αξιόπιστα μεγάλες ποσότητες διαβρωτικών υπολειμμάτων κοπής και λιπαντικών ουσιών. Συνεπώς, οι βιομηχανικές σκούπες αναρρόφησής μας είναι η πρώτη σας επιλογή για την αναρρόφηση υπολειμμάτων κοπής και γαλακτωμάτων, π.χ. από μηχανές φρεζαρίσματος και σύγχρονες μηχανουργικές μονάδες.

Kärcher  Βιομηχανικές σκούπες αναρρόφησης για στερεά/σκόνη

Βιομηχανικές σκούπες αναρρόφησης για στερεά/σκόνη

Ανακαλύψτε το ευρύ χαρτοφυλάκιό μας με βιομηχανικές σκούπες αναρρόφησης με ειδικό σχεδιασμό φίλτρων για αναρρόφηση λεπτόκοκκων και χονδρόκοκκων στερεών σωματιδίων και σκόνης. Αυτές οι βιομηχανικές σκούπες αναρρόφησης είναι εξοπλισμένες με φίλτρα υψηλής ποιότητας σχεδιασμού για επικίνδυνες ουσίες και έχουν ιδιαίτερα μεγάλη διάρκεια ζωής χάρη στις δυνατότητες καθαρισμού τους.

Kärcher  Βιομηχανικές σκούπες αναρρόφησης Ex

Βιομηχανικές σκούπες αναρρόφησης Ex

Επιλέγοντας τις πιστοποιημένες βιομηχανικές σκούπες αναρρόφησης με αντιεκρηκτική προστασία για τη ζώνη επικινδυνότητας ATEX 22 και φίλτρο σκόνης κατηγορίας M και H, εξασφαλίζετε πάντα τη βέλτιστη λύση για την αναρρόφηση εκρηκτικής σκόνης.