Βιομηχανικές σκούπες αναρρόφησης για υγρά/υπολείμματα κοπής

Βιομηχανικές σκούπες αναρρόφησης για μεγάλες ποσότητες διαβρωτικών υπολειμμάτων κοπής και λιπαντικών ουσιών Στον βιομηχανικό κλάδο υπάρχει η ανάγκη για ηλεκτρικές σκούπες αναρρόφησης που μπορούν να λειτουργούν απρόσκοπτα αρκετές ώρες την ημέρα ή συνεχώς σε 24ωρη βάση, 7 ημέρες την εβδομάδα. Το φάσμα των ουσιών κυμαίνεται από μικρές έως πολύ μεγάλες ποσότητες διαβρωτικών υπολειμμάτων κοπής και χονδρόκοκκων σωματιδίων έως απορριφθέντα υγρά μέσα, όπως έλαια, ψυκτικά γαλακτώματα και νερό.

0 Προϊόντα
Kärcher Βιομηχανικές σκούπες αναρρόφησης για μεγάλες ποσότητες διαβρωτικών υπολειμμάτων κοπής και λιπαντικών ουσιών