Βιομηχανικοί αποκονιωτές

Συνεχής αναρρόφηση αιωρούμενων σωματιδίων Η συνεχής εξαγωγή απευθείας στο σημείο προέλευσης κατά τη βιομηχανική διαδικασία, καθώς και από τον περιβάλλοντα χώρο συμβάλλει σημαντικά στην αξιοπιστία της διαδικασίας και την ασφάλεια στον χώρο εργασίας. Οι βιομηχανικοί αποκονιωτές για χρήση στη διαδικασία παραγωγής είναι κατάλληλοι για κάθε είδος σκόνης και λεπτόκοκκα υπολείμματα κοπής που παράγονται κατά τη διάρκεια μηχανικών διεργασιών.

Kärcher Βιομηχανικοί αποκονιωτές Βιομηχανικές σκούπες αναρρόφησης σκόνης

Βιομηχανικές σκούπες αναρρόφησης σκόνης

Οι βιομηχανικοί αποκονιωτές μας απομακρύνουν αξιόπιστα τα αιωρούμενα σωματίδια και τις επικίνδυνες ουσίες από τον αέρα του περιβάλλοντος.

Kärcher Βιομηχανικοί αποκονιωτές Ex !Industrieentstauber Ex!

!Industrieentstauber Ex!

Κατασκευάζουμε τους βιομηχανικούς αποκονιωτές μας με αντιεκρηκτική προστασία σύμφωνα με την οδηγία Z22 για τα εκρηκτικά αιωρούμενα και εύφλεκτα σωματίδια.

Kärcher Συνεχής αναρρόφηση αιωρούμενων σωματιδίων