Защитен покрив за обслужващия с предупредителна въртяща лампа

Необходим за работа на метачната машина в сектора на високите стелажи. Отговаря на изискване IEC 60335-2-72

Предупредителната въртяща лампа е в обема на доставката. Възможен е само фабричен монтаж!

Съвместими уреди
Актуални продукти