Кула "Euromast"

Керхер почиства Euromast в Ротердам

Вече повече от 50 години Euromast е символ на холандския пристанищен град Ротердам. Тази прочута кула за наблюдение е изложена не само на силни метеорологични въздействия, но и на замърсяване от вредните вещества, съдържащи се в изгорелите газове от превозни средства. За 50-та годишнина на този грандиозен обект през 2010 г. Керхер намери подходящ повод за почистването му в рамките на неговата програма за спонсорство в сферата на културата.

Euromast е изработен от различни материали, които реагират по различен начин както на замърсяване, така и на методите за тяхното премахване. Проведените първоначални тестове показаха, че дори и упоритите замърсявания не могат да устоят на силния натиск на топлата вода. Горната желязна част, покрита с индустриален лак и долната бетонна част бяха почистени сравнително лесно с този метод.

Обаче елементите, които се намират над тях бяха сериозно засегнати в резултат на въздействието на димните газове от използваните в миналото дизелови пещи. Продължилата с години химическа реакция на сярата с бетона е довела до образуването на твърди отлагания. За почистването на Euromast бяха използвани четири водоструйки с подгряване с мощност от 1000 л/ч всяка и температура на водата до температура от 75°C при налягане от 200 бара. Керхер постави уредите на средната площадка, на височината на ресторанта и на палубата за наблюдение. Дотам се прокараха вода и електрическо захранване, за да може обектът да се почиства както нагоре до най-високата точка, така и надолу. При тази акция бяха използвани маркучи за високо налягане с обща дължина от 500 m.

Благодарение на правилната комбинация от щадящ метод, налягане на водата и температура, успяхме да постигнем дълготраен резултат от почистването без използване на никакви химични вещества.