Колонади

С нов стар блясък

През септември 1999 г. се проведе церемонията по официалното предаване на почистената Колонада на Бернини от Керхер на Ватикана. Самата акция по почистването продължи почти десет месеца. Като за първи път новаторската технология за пръскане беше използвана в такъв голям мащаб, което позволи осъществяването на този досега най-мащабен проект (284 колони от травертин и 88 пиластри с обща площ от над 25.000 m?) за разумен срок и в пълно съответствие с изискванията за опазване на паметници.

Особеното на техниката за пръскане е в това, че тя е много гъвкава: всякакви видове почиствания (абразив, вода, пара, налягане и температура) могат да се съчетават почти във всички вариации по желание. Така можете не само да почистите всички повърхности на фасади. но и да отстраните всички видове замърсяване и да постигнете резултат върху големи площи.

С почистването на Колонадата Керхер искаше да даде своя принос за запазването на историческото наследство на Рим и същевременно отново да докаже своята компетентност при преодоляването на такива задачи.

Основно и щадящо Керхер почисти всичките 284 колони и 88 пиластера от Колонадата на Бернини на Петерплац. Тук ще видите почистените колони.

Колонади
Колонади
Колонади