eco!efficiency – постигнете с ефективност по-високи резултати.

Името на фирмата Керхер се свърза по цял свят с понятията сила, качество и новаторство. И с понятията за цялостна мащабна концепции, когато става дума за почистване и хигиена. Като лидер на пазара за системи за почистване, Керхер е водеща сила в техническия и технологичния напредък не само в тази област: над 600 служители в отделите за развойна дейност, изследване и разработка работят за създаването на още по-икономични и по екологични процеси, уреди и продукти. Чрез използването на най-модерните технологии в конструкцията, идейната разработка, дизайна и изпитването се постига още по-висока ефективност, по-голяма продължителност на експлоатация и по-добра симбиоза с околната среда. По-високо качество през целия работен период чак до връщането им и правилното им рециклиране. Винаги ръководени от принципа за уважение и съобразяване с изискванията и желанията на клиента. Това всичко се съдържа в една програма, в която правилната позиция и отговорността градят бъдещето: прогарамата eco!efficiency на Керхер.

ecoefficiency header 2015

Следи във времето.

Който иска да постигне нещо или да направи промяна, трябва да остави следа. Сините символи за различните етапи на eco!efficiency на Керхер показват къде и как Керхер е успял със своята новаторска сила да постигне измеримо по-голяма ефективност. eco!efficiency на Керхер е част от всички сфери на дейност на предприятието и неразделна част от мисленето и действията на предприятието.

eco!efficiency Висока рециклируемост
eco!efficiency Намалено потребление на вода
eco!efficiency По-малко шум
eco!efficiency Интелигентна енергийна ефективност
eco!efficiency Образцова възможнност за ремонтиране
eco!efficiency Съобразен с приложението избор на материали
eco!efficiency Намалено отделяне на CO2
eco!efficiency Оптимизирани процеси в предприятието
eco!efficiency По-малко замърсяване на отпадните води
eco!efficiency По-дълга продължителност на експлоатационния живот
eco!efficiency Целенасочено дозирани почистващи препарати
eco!efficiency Намалено използване на материали
eco!efficiency Ефективно филтриране на праха
eco!efficiency comprehensive spare parts

Всичко е възможно. Преди всичко по-икономично.

Икономичността може да се измерва по най-различни начини: намаляване разхода на енергия, по-висок капацитет на полезно действие на двигателите с вътрешно горене, по-малък разход на почистващи препарати, намаляване на използваните опаковки чрез продажба на силни концентрати, възможност за рециклиране на конструкцията или намаляване на елементите на уредите. Ефекти, които могат да се постигнат само благодарение на нови идеи и новаторски технологии. И които имат нужда преди всичко от едно – желанието и способността за реалното осъществяване.

Керхер предлага днес обширна програма от уреди и почистващи препарати с обозначение eco!efficiency, с които потребителите в различни браншове могат да почистват както ефективно, така и икономично и екологично. Уредите на Керхер от серията eco!efficiency предлагат възможност за работа с по-малка мощност при слабо замърсяване и по този начин да се пести разход на енергия и почистващи препарати и да се щади машината. Уредите на Керхер по стандарт eco!efficiency са оборудвани с различни технически системи за непрекъснато пестене на енергия, почистващи препарати и време за работа.


eco!efficiency T12/1

Прахосмукачката за сухо почистване eco!efficiency: висока мощност на изсмукване, икономична, тиха.

С 40 процента по-ниски нива на шум eco!efficiency-прахосмукачките за сухо почистване постигат 98 процента от мощността на изсмукване на базовия уред, което е абсолютно достатъчно за ежедневното почистване на дома. При това уредите eco!efficiency са наполовина толкова шумни.

T 12/1 eco!efficiency например постига оптимално съотношение между мощност на почистване и енергийна ефективност, почиства отлично и основно.750 вата мощност на двигателя са абсолютно достатъчни за прахосмукачка за сухо почистване в офиси и хотели. При мощност под 200 вата почистването не е достатъчно, над 200 вата резултатите са по-добри.

Мощност от 750 вата е отималната мощност на засмукване, която е необходима за почистването на нормалния прах в дома по текстилните или твърдите подови настилки. По-голяма от тази мощност на двигателя не води до значителна промяна в мощността на изсмукване. По-високата мощност на двигателя, обаче, може да доведе до по-трудно движение по текстилните подови настилки с по-дълги нишки. Така почистването, като цяло, става по-бавно.

Максимална ефективност: HDS-E 8/16-4 M eco!efficiency.

Новаторската водоструйка на Керхер с подгряване HDS-E 8/16-4 M маркира актуалните достижения в сферата на енергийната ефективност и показва, че новаторската върхова технология е правилният отговор на най-важните въпроси свързани с времето: с до 40 процента пестене на енергия в режим на готовност.

HDS-E 8/16-4 M на Керхер произвежда гореща вода с 400 волта променлив ток и затова може да се използва навсякъде, където не е желателно или дори е забранено отделянето на газове. Трите модела с мощност на подгряване 12, 24 или 36 kW са оборудвани и с режим eco!efficiency, при който се почиства ефективно с температура на водата от 60°C. За особено упорити замърсявания, температурата на водата може да бъде повишена до 85°C. Благодарение на своята голяма мощност и Servo Control моделът с 36 kW може да работи постоянно с температура до 80°C. Бързо подгряващата камера на модела с 12 kW мощност намалява значително времето за предварително загряване. Всички HDS-E 8/16-4 M са оборудвани с бойлери от благородна стомана със защита срещу корозия, интегрирана система за защита срещу отлагания от варовик, удобна помощ за изливане на водата за лесно маневриране и място за съхранение на аксесоари и инструменти с капак за затваряне.

HDS-E 8/16-4 M на Керхер намалява разхода на енергия в режим на готовност благодарение на изолирания бойлер, спестяването може да бъде до 40 процента в зависимост от приложението и модела. Горната графика показва излъчването на топлина от изолирания бойлер (ляво на графиката) в сравнение с такъв без изолация.

eco!efficiency HDS-E
eco!efficiency Почистващи препарати

Почистващи препарати eco!efficiency.

При много видове дейности по почистване е неизбежно използването на ефикасни почистващи препарати, за да се постигнат убедителни резултати. Принципно в това няма да има промяна, но изискванията за екологичност и икономичност стават все по-големи. Това изисква постигане на баланс между силата на почистване от една страна и предпазването на потребителя, материала и околната среда от друга страна. Трябва да се запази този баланс, но на все по-високо ниво. Керхер продължава да работи в собствените си лаборатории за разработката и собственото производство на почистващите препарати на бъдещето. Резултатът убеждава: Почистващи препарати eco!efficiency на Керхер.

Винаги два етапа напред: режимът eco!efficiency.

Значителните разработки обикновено се правят на етапи. Една от значителните разработки в областта на уредите за почистване е режимът eco!efficiency на Керхер, който може да се активира и по време на работа само с едно завъртане на копчето. В режима eco!efficiency функциите на машината се настройват автоматично за оптимална ефективност. Така осезаемо се намалява разходът на енергия, вода и почистващи препарати. Допълнителен ефект е щадящата за машината и материала работа, който се изразява в по-дългите периоди без нужда от поддръжка, ниски разходи за ремонт и оптимална продължителност на живота на уреда.

eco!efficiency Подопочистващи машини Степен

Плоращи машини с изсмукване и режим eco!efficiency

Множество модели на полиращите машини на Керхер със седящ или прав водач вече са оборудвани с режим eco!efficiency. В режима eco!efficiency броят на оборотите и силата на изсмукване се намаляват до мощността, нужда за изсмукване на най-леки замърсявания. Така се постигат убедителни резултати от почистването със значително по-малък разход и се щади машината. Към момента с режима eco!efficiency могат да се спестят до 20 процента енергия и 10 процента вода и почистващи препарати. Доказана техника като интелигентната система за дозиране на препарати DOSE или сменящите се глави с четки носят още точки за ефективност. С нови идеи и технологично новаторство, които са включени още по време на разработките и тестовете, скоро ще могат да се постигнат още по-високи нива на икономичност.


Водоструйки с режим eco!efficiency

Поради принципа си на работа водоструйките с подгряване изискват повече енергия при отстраняване на силни и упорити замърсявания, съответно допълнително почистващи препарати. И въпреки това почистването с водоструйка с подгряване е много по-ефективна технология в сравнение с обикновеното почистване. С гореща вода със свръхналягане се постигат сравними резултати от почистването, но с много по-малък разход на вода. А също така HDS-водоструйките на Керхер могат да се използват за много по-прецизни задачи при почистването, които няма как да се постигнат само с вода, почистващи препарати и почистване на ръка. Нуждата от енергия за подгряване се покрива многократно от спестените разходи за вода и почистващи препарати. Освен това допълнителен значителен икономически ефект е и спестеното време за работа.

Новите уреди на Керхер HDS с режим eco!efficiency още веднъж увеличават значително преднината от гледна точка на икономичността. Ако се активира режимът eco!efficiency, температурата на водата се настройва на 60°C, защото 60°C са напълно достатъчни за изпълнението на повечето задачи в сферата на почистването. Не само при леки замърсявания, но и при средни в режима eco!efficiency на Керхер при уредите HDS ще постигнете перфектен баланс между мощността за почистване и използваната енергия – без това да се отрази на резултата.

eco!efficiency Водоструйки Степен