Нашият сайт използва бисквитки

Нашият сайт използва бисквитки. Някои от бисквитките са задължителни за функционирането на определени части от сайта. Можете да изтриете или блокирате всички бисквитки от сайта, но в този случай части от него няма да функционират коректно. За да научите повече за бисквитките на сайта, запознайте се с нашата Политика за защита на данните.

Loading
Alfred Kärcher GmbH
Alfred Kärcher GmbH
Препарат за миене на халета и плочки VehiclePro RM 841 62954190 https://www.kaercher.com/bg/professional/preparati-za-pochistvane-i-poddrzhka/professional/prevozni-sredstva/preparat-za-miene-na-khaleta-i-plochki-vehiclepro-rm-841-62954190.html Този кисел препарат за миене на халета и плочки отстранява бързо и ефикасно варовик, масла, остатъци от вакса и препарати и следи от корозия.

Препарат за миене на халета и плочки VehiclePro RM 841

Този кисел препарат за миене на халета и плочки отстранява бързо и ефикасно варовик, масла, остатъци от вакса и препарати и следи от корозия.

Артикулен номер: 6.295-419.0
Намери тъговец:
Спецификации

Технически данни

Количество опаковка (l) 20
Тегло вкл. Опаковка 22,93
Размери (Д х Ш х В) 260 / 240 / 390
Качества
 • ефикасен, кисел препарат за миещи съоръжения и портални автомивки
 • отстранява бържзо и ефективно варовик, грес, масла, остатъци от ръжда и от препарати
 • Сигурно отстранява закоравели натрупвания на варовик
 • подходящ за основно и поддържащо почистване
 • бързодействащ
 • приятен свеж аромат
 • сепарира бързо мазнини и вода
 • Повърхностно биоразградим съгласно EEC 648/2004
 • без NTA
 • без минерални масла и минерални въглеводороди
 Препарат за миене на халета и плочки VehiclePro RM 841
 Препарат за миене на халета и плочки VehiclePro RM 841
 Препарат за миене на халета и плочки VehiclePro RM 841
Предупреждения
Предупреждения и препоръки за безопасност в съответствие с директивите на ЕС
 • H314 Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.
 • H290 Може да бъде корозивно за металите.
 • P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.
 • P305 + P351 + P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате.
 • P310 Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар/
 • P303 + P361 + P353 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): Незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода/вземете душ.
 • P405 Да се съхранява под ключ.
 • P501a Изхвърлете съдържанието/контейнера в съответствие с местните/ регионалните/националните/международните разпоредби.

 • bvseo_sdk, p_sdk, 2.4.0.0
 • CLOUD, getContent, 121.21ms
 • REVIEWS, PRODUCT
 • bvseo-msg: HTTP status code of 404 was returned;