Удължаване на гаранцията за помпи

Регистрирайте своята помпа сега и удължете гаранцията до 5 години.

Удължаване на гаранцията_Помпи_Header

Удължаване на гаранцията

За всички помпи от сериите BP Garden, BP Home & Garden, SP Dirt и SP Flat и закупени от оторизиран дилър, Керхер ЕООД предоставя удължена 5 годишна гаранция, при условие, че в срок от 4 седмици от датата на документа за закупуване, купувачът регистрира закупената машина на сайта на дружеството https://www.kaercher.com/bg/serviz-i-informacija/informacija/udlzhavane-na-garancijata/garancija-pompi.html.

Принтирано копие на гаранционния сертификат следва да се представя при претенция и да се съхранява през целия срок. В потвърждение на регистрацията, клиента получава гаранционен сертификат, който трябва да бъде разпечатан или записан и съхраняван през целия период. За да се регистрира клиентът трябва да даде своето съгласие за запис на личните данни. Удължената гаранция се предлага само на купувачи със седалище или местожителство в България. Гаранцията не покрива повреди вследствие на:
- Неправилна употреба, неспазване на инструкциите за употреба, например но не само, използване не по предназначение или използване на неподходящи приставки и принадлежности;
- Пренатоварване, употреба с неправилно или нестабилно електрическо напрежение, причинена механична повреда (падане или удар) или неправилна поддръжка;
- Нормално изхабяване или захабяване на части ( например на карбоновите четки, лагери, превключватели, уплътнения и др.), свързано с нормалната употреба на машината.
Разглобявани или частично разглобявани, както и ремонтирани с неоригинални части машини също се изключват от гаранцията, както и машини, по отношение, на които са правени опити за ремонти от неоторизирани лица. В случаите на дефект покрит от гаранцията, машината следва да бъде изпратена заедно с оригинална касова бележка или фактура (от която да е видна дата на закупуване и описание на продукта), гаранционна карта и гаранционен сертификат на Керхер ЕООД, Данните на всички документи следва да си съответстват.

5 години гаранция
Помпи Идентификационна табелка

Ще намерите серийния номер на плакета на помпата.

Моля, попълнете следния формуляр за регистрация. Внимание: Регистрацията е валидна, ако е направена в срок до четири седмици от датата на покупката.

Вашите данни

  Информация за уреда

  *

  Полетата маркирани със * са задължителни.


  Моля, имайте предвид, че полетата обозначение с * са задължителни.

  Предоставената от Керхер гаранция не засяга Вашите права като потребител (по-специално гаранционно обслужване). Подробности във връзка със съдържанието на гаранцията, за продължителността и за териториалния обхват на гаранционната защита, както и името и адреса на предоставящия гаранцията ще намерите в гаранционните условия за изтегляне.

  ¹ Гаранцията важи само за продукти от групата Home & Garden, които се използват за лични, а не за професионални цели. Тя не важи при дефекти или грешки, които са възникнали например поради неправилна употреба. Пълните гаранционни условия ще намерите по-надолу на тази страница.