Signature Line FC 7

Вземете най-доброто: удължаване на гаранцията

Като специално предимство предлагаме удължена гаранция с една година за всички продукти Signature Line, след като ги регистрирате. Ще получите сертификат по имейл. Моля, пазете този документ заедно с оригиналния документ за покупка в случай на необходимост от използване на гаранцията. Моля, обърнете внимание, че можете лесно да регистрирате продукта си чрез приложението. Достатъчно е да сканирате QR кода върху опаковката на вашия уред или върху приветственото писмо.

 

Условия за 3-годишната гаранция на уреди Signature Line Home & Garden

Условие за 3-годишната гаранция на уреди Signature Line Home & Garden е клиентът да предостави оригинал на документ, удостоверяващ покупката на уреда от серия Signature Line Home & Garden, сертификат и гаранционна карта. Програмата е само за физически лица.

Гаранционният ремонт не важи, ако дефектът е бил причинен поради поправки или намеса от страна на лица, които не са упълномощени за това от Керхер. Същото важи и в случая, когато нашите уреди са били комплектовани допълнително с принадлежности или с части или са били използвани неподходящо за чистене с препарати, които не са одобрени за приложение в нашите уреди и чието ползване се е оказало причината за дефекта. Гаранцията отпада при липсваща табелка с номера на уреда и ненанесен върху гаранционната карта номер на уреда за идентификация. Също така гаранцията не важи за бързоизносващи се части като, но не се ограничават до: ролки, дюзи, уплътнения, ремъци, лагери, маркучи и др. аксесоари. Те са упоменати в ръководствата за обслужване на съответния уред.

Гаранцията не важи за уреди, закупени от друга държава и регистрирани в България. Гаранцията не важи и за уреди, закупени от ЕМАГ Интернешънъл ООД.

Signature Line

Забележка: За да бъде валидно удължаването на гаранцията, регистрацията трябва да бъде извършена в рамките на 4 седмици от датата на покупката.

    Pressure washer type plateАртикулен номер (жълто) и сериен номер (червено) върху табелката на уреда.

    Въведете дата на покупка