De weg naar een duurzame supply chain

Duurzaamheid speelt een enorm belangrijke rol bij Kärcher – en niet alleen binnen ons eigen bedrijf. We waarderen ook milieuvriendelijke activiteiten, langdurige relaties, strikte welzijnsnormen en een hoge mate van transparantie in onze supply chain.

Illustration of various measures that help make a sustainable supply chain

Langetermijnstrategie en gerichte maatregelen

Als producent neemt Kärcher de verantwoordelijkheid voor het milieu, de mensen en de producten in onze hele toeleveringsketen. Deze verantwoordelijkheid is het resultaat van een langetermijnstrategie en veel gerichte maatregelen. De supply chain is een belangrijk aandachtsgebied voor onze duurzaamheidsambities, omdat het ons in staat stelt een grotere impact te hebben buiten onze eigen muren. We gebruiken verschillende mogelijkheden in onze toeleveringsketen om emissies te verminderen en efficiënt gebruik te maken van de materialen en hulpbronnen die we hebben. We stellen ook normen voor het werken met mens en milieu, dankzij onze duurzame strategie voor leveranciersbeheer, die we voortdurend en consequent controleren met onze Gedragscode voor leveranciers.

Hieronder vindt u meer informatie over de duurzaamheidsstrategieën die in onze toeleveringsketen en gedurende de gehele levenscyclus van het product van kracht zijn.

Illustration of a factory and its various transport routes

Verminderen emissies

Het verminderen en compenseren van emissies die schadelijk zijn voor ons klimaat, is een belangrijk onderdeel van de strijd tegen klimaatverandering. Daarom wil Kärcher in de nabije toekomst een klimaatneutraal bedrijf worden. Onze fabrieken lopen al voorop. Sinds begin 2021 produceren ze CO2-neutraal. Nu richten we ons ook op andere bedrijfstakken om onze duurzaamheidsdoelstellingen te halen. We hebben een groot voordeel in onze supply chain, omdat we kunnen kiezen met wie we werken. Bijvoorbeeld in de logistiek. Onze producten zullen altijd tussen locaties moeten worden vervoerd - het is de aard van het beestje. Maar hoe ze van A naar B komen, is iets dat we kunnen beïnvloeden.

We verminderen de afgelegde kilometers en dus de uitstoot door te vertrouwen op regionale leveranciers voor onze fabrieken. Ook bij de routeplanning en de keuze van het soort vervoer zien we mogelijkheden om de uitstoot te verminderen. Zo zien veel leveringen nu af van tijdelijke opslag onderweg, waardoor de producten direct van A naar B gaan. Ook selecteren we per traject specifiek het type transport dat het beste past. Omdat we bijvoorbeeld ook zware en volumineuze onderdelen zelf produceren, in plaats van ze in te kopen, draagt ​​onze verticale productie ook bij aan minder uitstoot van transport en een meer duurzame toeleveringsketen in het algemeen.

In al onze wereldwijde productievestigingen streven we een uniforme aanpak na: "Regionaal voor lokaal". Dit betekent dat we onze goederen produceren in de markten, of de regio's, waar ze worden verkocht. "Regionaal voor lokaal" heeft ook invloed op onze leveranciersstructuur. Het helpt ons om de materialen en componenten die we nodig hebben, zoveel mogelijk in dezelfde regio te betrekken als de fabriek die ze nodig heeft. Dit helpt ons om afgelegde kilometers en uitstoot te verminderen.

Onze productielocaties in Duitsland, Italië, Roemenië, de VS, Mexico, Brazilië en China gebruiken al jaren steeds vaker upstream-producten uit hun regio. In 2021 zullen onze Duitse fabrieken ongeveer 70% van hun componenten uit Europa kopen. Onze fabriek in Mexico is een bijzonder goed voorbeeld van ontwikkeling. Drie jaar geleden zaten we nog maar op 15% regionale inkoop en nu zitten we op 86%. Onze fabriek in China koopt 98% van zijn materialen en componenten in de regio in.

Duurzame productie: Kärcher richt zich op regionale toeleveringsketens

Sinds 2017 leveren we onze producten steeds vaker rechtstreeks vanuit onze productielocaties zonder omwegen via een centraal magazijn, aan meerdere Kärcher-verkoopbedrijven in Europa. En het verschil dat directe levering maakt in de strijd om milieuvriendelijke logistiek is terug te zien in de cijfers.

Uit een analyse in ons Duitse logistieke centrum bleek dat we dankzij direct transport van productielocaties in Italië en Roemenië naar 13 Europese verkoopbedrijven ruim 70 ton CO₂ per jaar konden besparen. Dit komt overeen met 30.900 bespaarde transportkilometers. Stap voor stap worden meer Kärcher-bedrijven opgenomen in de directe leveringsstructuren.

We verkleinen ook de transportafstanden in Australië. In plaats van producten vanuit verschillende distributiecentra naar een hoofdmagazijn in Melbourne in het zuidoosten te sturen, sturen we ze steeds vaker rechtstreeks naar onze opslagfaciliteit in Perth, in het westen. Hierdoor wordt de 3400 kilometer aan binnenlandse transportroute tussen de locaties onderbroken, waardoor Kärcher in Australië 299 ton CO₂ per jaar kan besparen.

Duurzame logistiek: Kärcher optimaliseert transport routes

In 2020 hebben we onze CO₂-uitstoot voor specifieke transportroutes in Europa aanzienlijk verminderd door gebruik te maken van een methode genaamd combitransport. In plaats van alleen vrachtauto's op de weg, zoals in het verleden gebruikelijk was, vervoeren we nu voor een deel van de trajecten onze goederen via het spoor of het water. In 2019 hebben we 245 transportritten via combitransport uitgevoerd, waarmee we 173 ton CO₂ hebben bespaard. In 2020 groeide het aantal combitransportritten naar 605, een besparing van 427 ton CO₂.

Onze transportroute van Roemenië naar Duitsland is een goed voorbeeld van hoe slechts één route een groot verschil kan maken bij het verkleinen van uw ecologische voetafdruk. Sinds medio 2020 verzorgen onze logistieke partners leveringen via een nieuwe treinroute van Oradea naar Stuttgart. Elke volle vracht die via de route wordt vervoerd, scheelt 1000 kilometer wegtransport, wat, berekend op de over het jaar verplaatste volumes, een besparingspotentieel van 710 ton CO₂ oplevert.

Kärcher reduceert CO₂-uitstoot door weg- en spoorvervoer te combineren

Kärcher realiseert ongeveer 35% verticale productie. We richten ons op sleuteltechnologieën, zoals de kern van onze hogedrukreiniger – de pomp – of de tanks voor vers en vuil water in schrobzuigmachines, die worden afgewerkt via een kunststofrotatieproces. Grotere plastic onderdelen zoals deze zouden veel transport in beslag nemen. Door ze zelf op onze locaties te produceren, en afgestemd op onze behoeften, verminderen we zowel de transportkilometers als de uitstoot. We besteden ook veel zorg aan het gebruik van energiezuinige systemen en gebouwen op onze productielocaties.

Kärcher realiseert ongeveer 35% verticale productie

Emissies worden geclassificeerd als Scope 1, 2 of 3 (volgens de rapportagemethode van het Greenhouse Gas (GHG) Protocol). Dit helpt bedrijven te herkennen waar hun emissies ontstaan ​​en hoe deze kunnen worden verminderd. Scope 1 en Scope 2 hebben betrekking op het directe energieverbruik van onze vestigingen, die sinds 2021 CO2-neutraal zijn. Op productielocaties reduceren we onze uitstoot zoveel mogelijk met vergaande maatregelen, efficiënte gebouwen en hulpbronnenbesparende systemen. Zo gebruiken we in al onze fabrieken groene energie en zijn sommige uitgerust met led-verlichting en fotovoltaïsche systemen. We compenseren de onvermijdelijke uitstoot via onze partner First Climate en ondersteunen sinds 2021 een regenwoudbehoudproject in Brazilië.

In de toekomst zullen we ons steeds meer gaan focussen op Scope 3-emissies. Deze omvatten alle andere emissies, bijvoorbeeld die in de toeleveringsketen. Maar hoe hoog is onze uitstoot? Hoe verder deze processen van onze eigen bedrijfsprocessen verwijderd zijn, hoe moeilijker het is om ze te analyseren en er invloed op uit te oefenen. We voeren eerst een zorgvuldige analyse uit om een ​​solide database te creëren. Met behulp van deze database ontwikkelen we ideeën over hoe we de uitstoot in de keten kunnen verminderen of compenseren. We hebben een pilot uitgevoerd om de scope 3 emissies van onze eigen productie van reinigingsmiddelen te bepalen. Het resultaat laat zien dat een groot deel van de totale uitstoot van deze productie-eenheid wordt gegenereerd door logistiek en productie, de aanvoer van grondstoffen voor de productie en de levering van het afgewerkte wasmiddel zelf. We zullen in de toekomst concrete maatregelen nemen om deze tegen te gaan.

Kärcher probeert de uitstoot in zijn toeleveringsketen te verminderen of te compenseren

Voor Kärcher begint het proces met R&D, waarbij ervoor wordt gezorgd dat producten worden ontworpen die een verantwoord gebruik van hulpbronnen mogelijk maken.

Efficiënt gebruik van materialen en middelen

Elke beslissing die tijdens de ontwerp- en fabricagefase van onze producten wordt genomen, heeft ook gevolgen voor onze toeleveringsketens. Daarom beginnen onze zorgvuldige processen met R&D, waarbij we ervoor zorgen dat producten worden ontworpen die een verantwoord gebruik van hulpbronnen mogelijk maken. Bij het kiezen van onze partners zoeken we specifiek naar leveranciers die niet-vervuilende en duurzame materialen leveren die voldoen aan onze hoge kwaliteitsnormen. We verhogen ook het percentage gerecyclede materialen in onze producten en we hechten waarde aan materialen die aan het einde van hun bruikbare levensduur ook gemakkelijk kunnen worden gerecycled. Daarnaast verminderen we ons verpakkingsafval, zowel bij het transport binnen de fabrieken als bij de verpakking van de eindklant.

 

Om een ​​gezonde gesloten-kringloopeconomie te bevorderen, gebruikt Kärcher geen schadelijke stoffen die wettelijk verboden zijn. Om ervoor te zorgen dat dit het geval is, gebruiken we sinds 2003 de Kärcher-standaard 050.032 voor ingrediënten. Dit document verplicht onze leveranciers bepaalde materialen niet te gebruiken in de onderdelen die zij aan ons leveren. We zijn continu bezig met het aanpassen en updaten van welke materialen op de lijst staan ​​en alle leveranciers moeten deze norm ondertekenen en naleven.

Bij de selectie van de grondstoffen die in onze producten worden gebruikt, zijn we strenger dan de wet voorschrijft. In 2009 hadden we schadelijke weekmakers al verboden, die pas in 2019 wettelijk verboden waren. We specificeren ook bindende limieten voor PAK (polycyclische aromatische koolwaterstoffen) voor Kärcher-producten, hoewel deze slechts gedeeltelijk worden gedekt door wettelijke voorschriften.

Daarnaast zijn we ook altijd op zoek naar de meest milieuvriendelijke oplossingen. We ontwerpen onze componenten om zo min mogelijk materiaal te gebruiken, zowel metaal als plastic. Ook produceren we bijna uitsluitend duurzame was- en reinigingsmiddelen, vervaardigd uit natuurlijke stoffen.

Duurzaamheid staat bij Kärcher voorop bij het selecteren van grondstoffen

We werken continu aan het optimaliseren van onze verpakkingen en het verminderen van het bijbehorende afval, zowel tijdens de leveringsfase van componenten voor productie als tijdens de levering aan onze klanten.

Als onderdeel van ons duurzaamheidsdoel voor 2025 test onze fabriekslocatie in Winnenden, Duitsland, manieren om verpakkingsafval zowel ter plaatse als in de toeleveringsketen aanzienlijk te verminderen, met als doel een plastic afvalvrij productieproces te bereiken. De kennis die we uit deze test opdoen, gebruiken we om in andere fabrieken toe te passen. Zo installeren we dit jaar een poedermolen om ons eigen plastic poeder te maken. Tot nu toe ontvingen we het poeder in gigantische plastic zakken die bekend staan ​​als Big Bags, en nu gaan we dit afval elimineren. Het granulaat, waarmee we zelf het poeder maken, komt zonder verpakking in tankwagens aan.

Onze herbruikbare dozen zijn een ander voorbeeld van afvalvermindering binnen de fabriek. Deze gebruiken we nu al voor transport binnen de fabriek, bijvoorbeeld het verplaatsen van onderdelen van spuitgieten naar andere delen van de productiefaciliteit. Dit betekent dat we de plastic folie die vroeger werd gebruikt om deze onderdelen te verpakken, hebben geëlimineerd. We voeren ook gesprekken met onze leveranciers om uit te zoeken hoe zij soortgelijke omschakelingen kunnen maken in de toeleveringsketen stroomopwaarts.

We boeken ook vooruitgang op het gebied van productverpakkingen. We zijn erin geslaagd om polystyreen te elimineren voor het verpakken van onze Mobile Outdoor Cleaner OC 3 - in plaats daarvan kiezen we voor karton. Dit helpt ons ook om de totale omvang van het pakket te verkleinen.

Onze duurzaamheidsstrategie omvat het optimaliseren van al onze productverpakkingen tegen 2025. We verbeteren de stabiliteit van onze producten en hun oppervlakken om volledig plasticvrije verpakkingen mogelijk te maken.

Kärcher optimaliseert de verpakking tijdens de productie voor meer duurzaamheid

Recycling is een belangrijk onderdeel van onze toeleveringsketen in meerdere stadia, bijvoorbeeld bij het kiezen van materialen. We werken eraan om het aandeel gerecyclede kunststoffen dat we gebruiken voortdurend te vergroten. De grote uitdaging is om leveranciers te vinden die de gerecyclede materialen kunnen leveren met de constante hoge kwaliteit die we nodig hebben. In wezen kan dit gerecyclede plastic afkomstig zijn van huishoudelijk plastic afval of van industrieel productieafval.

Momenteel gebruiken we vier keer meer gerecycled materiaal in onze producten dan tien jaar geleden. Voor de productie van de spuitlansen voor onze hogedrukreinigers zijn we overgestapt op gerecycled plastic met Nylon 66 (of PA 66), dat gemaakt wordt van de vezels van oude airbags en productieafval. In geselecteerde Home & Garden-producten willen we een gehalte aan gerecycled plastic tot 50% bereiken.

Recycling speelt ook een grote rol aan het einde van de levenscyclus van een product. Daarom werken we in de ontwerpfasen om ervoor te zorgen dat we materialen gebruiken die gemakkelijk te recyclen zijn. Onderdelen die bijvoorbeeld aan elkaar zijn geschroefd in plaats van gelijmd, kunnen later gemakkelijker worden gescheiden, wat de recyclingefficiëntie verbetert en resulteert in een hoogwaardig gerecycled materiaal.

Als u Kärcher-producten handmatig demonteert, kunt u meer dan 90% van de materialen recyclen. Hiervoor werken we samen met gespecialiseerde partners.

Kärcher gebruikt gerecycled plastic voor hogedrukreiniger-spuitlansen

Onze klanten verwachten dat hun Kärcher-producten een lange levensduur hebben. Hoe lang een bepaalde machine meegaat, hangt sterk af van het toepassingsgebied, hoe deze wordt onderhouden en hoe intensief deze wordt gebruikt. We pakken verschillende punten aan om deze levensduur zo lang mogelijk te maken. Uiteindelijk haalt een product met een lange levenscyclus veel meer uit zijn grondstoffen dan een product dat snel slijt of kapot gaat.

Onze schrobzuigmachine is daar een goed voorbeeld van. Ten eerste ondergaan de hele machine en al zijn afzonderlijke componenten serieuze stresstests om mogelijke zwakke punten op te sporen en te elimineren. Ook schakelen we de accu's van onze schrobzuigmachines geleidelijk over naar lithium-ion accu's. Deze gaan drie tot vier keer zo lang mee als de batterijen die we eerder gebruikten. De machines gaan langer mee zonder dat een batterijwissel nodig is - wat natuurlijk ook de klanten tevreden stellen.

Omdat de manier waarop onze klanten met hun machines omgaan ook van invloed is op de levensduur van het product, maken we het ook zo gemakkelijk mogelijk om het product te gebruiken en te verzorgen of te onderhouden. Wij geven onderhoudsinstructies en ontwerpen de machines zo gebruiksvriendelijk en onderhoudsarm mogelijk. Op onze schrobzuigmachines zijn bijvoorbeeld alle bedieningselementen geel en de onderhoudscomponenten grijs. Hierdoor kan de gebruiker in één oogopslag zien welke onderdelen onderhoudsonderdelen zijn. Tot slot bouwen we de machines ook zo dat de slijtagecomponenten gemakkelijk toegankelijk en verwisselbaar zijn. Hierdoor is de kans groter dat gebruikers hun machine laten repareren in plaats van een nieuwe te kopen.

Voor producten zoals schrobzuigmachines zorgt Kärcher voor duurzaamheid en gemakkelijk te vervangen onderdelen

Illustratie van de gedragscode en contractpartners

Normen stellen en bewaken

Is een supply chain duurzaam of niet? Het is nauwelijks een kwestie van mening. We leggen een duidelijke focus op specifieke criteria die wij en onze partners regelmatig meten. Maar om bij het begin te beginnen – het kiezen van leveranciers is zeer belangrijk. We gebruiken moderne software om leveranciers grondig te controleren en te beoordelen voordat we contracten met hen ondertekenen. Bij een samenwerking met een partner is het snel duidelijk of we in de problemen komen. Bovendien zijn wij en onze partners onderworpen aan een gedragscode waarin de basisprincipes voor de behandeling van werknemers en het milieu worden uiteengezet. Ook geven we informatie over onze werkwijze en processen aan onafhankelijke test- en certificeringsinstituten die onze duurzaamheid kunnen beoordelen. De informatie van deze instellingen gebruiken we om ook een beter beeld te krijgen van onze partners.

Om Kärcher-leverancier te worden, moet u aan strikte criteria voldoen. We controleren of elke nieuwe leverancier zich aan onze voorschriften houdt en controleren regelmatig onze bestaande leveranciers. We nemen vragen op over kwaliteit, maar ook over welzijns- en milieunormen, en gezondheid en veiligheid.

Ook maken we gebruik van software die – met behulp van AI – alle beschikbare online bronnen doorzoekt op indicaties van discrepanties of anomalieën. Zo kamt het sociale netwerken uit op berichten over onze partnerbedrijven en slaat het alarm als een werknemer bijvoorbeeld meerdere keren klaagt over zijn werkgever. Als we zo'n melding krijgen, nemen we proactief contact op met de leverancier en gaan we op onderzoek uit.

Als onderdeel van onze duurzaamheidsstrategie voor 2025 stellen we – onder meer met behulp van AI-software – een proactief leveranciersrisicobeheersysteem voor duurzaamheid op. Dit helpt ons om duurzaam gedrag bij andere bedrijven te bevorderen als onderdeel van onze dagelijkse samenwerking.

Duurzaamheid staat bij Kärcher voorop bij het kiezen van leveranciers

Onze Gedragscode beschrijft in detail onze vereisten voor zowel ons eigen gedrag als dat van onze leveranciers. De kern van het document is gericht op de behandeling van medewerkers. De Gedragscode schrijft bijvoorbeeld ethisch gedrag voor en verbiedt discriminatie, kinderarbeid en andere dwangarbeid.

De Gedragscode is ontwikkeld vanuit onze Integriteitsrichtlijnen, die zelf weer is gebaseerd op het imago van een respectabele verkoper. De eisen, die eerst uitsluitend op ons bedrijf gericht waren, gelden al enige tijd voor onze partners.

De gedragscode van Kärcher beschrijft vereisten voor zowel het gedrag van het bedrijf als dat van hun leveranciers

Naast zelfevaluatie zijn onafhankelijke instellingen een goede manier om een ​​beter beeld te krijgen van de duurzaamheid van bepaalde bedrijven. Hiervoor vertrouwt Kärcher voornamelijk op EcoVadis en Sedex. Voor de transparantie staat Kärcher ook op beide platformen vermeld als leverancier.

De beoordelingen geven een snel overzicht van een bedrijf, maar bevatten ook meer gedetailleerde informatie, bijvoorbeeld over onderwerpen als duurzaam inkopen, milieuvriendelijk gedrag en informatie over arbeidsomstandigheden.

Kärcher vertrouwt op onafhankelijke instellingen voor duurzaamheidsranglijsten

We zullen onze materiaalleveranciers tegen 2025 met 40% verminderen en daarmee onze regionale partnerstrategie voor een betrouwbare en duurzame toeleveringsketen stimuleren. Deze vermindering van het aantal leveranciers vereenvoudigt ook onze samenwerking met de overige leveranciers. Uiteindelijk is het voor alle partijen veel gemakkelijker om met minder leveranciers goede contracten af ​​te sluiten dan met een groter aantal leveranciers.

Kärcher geeft de voorkeur aan geselecteerde en regionale partners bij het kiezen van leveranciers

Dit kan je ook interesseren: