Дренажни помпи

Нашите потопяеми помпи – убеждаващо надеждни. Потопяемите помпи на Kärcher са снабдени с известните от професионалната област и доказани керамични уплътнителни пръстени. Това висококачествено уплътнение прави помпите по-здрави, издържливи и готови за високи предизвикателства при домашната употреба. Нашите потопяеми помпи за мръсна вода прехвърлят безпроблемно замърсена вода от A до B. Потопяемите помпи за чиста вода изпомпват вода до един мм и оставят приятен сух резултат.

Tauchpumpen
Области на приложение
Характеристики
0 Продукти

Области на приложение

Според областите на приложение и степента на замърсяване на изпомпваната вода се препоръчва помпа за мръсна или помпа за чиста вода. Следната таблица показва коя помпа е подходящата за дадено приложение:

Anwendungsgebiete Entwässerungspumpen 2017

Tuachpumpe Bau

Акценти

Нашите потопяеми помпи Kärcher са много здрави и изключително издържливи. Те посрещат всяка претенциозна задача в частния сектор и имат дебит на вода – според класа мощност – до 15 000 l/h. Защитено чрез маслена камера, керамичното уплътнение повишава значително издържливостта на потопяемата помпа..

Wischtrocken abpumpen

Изпомпване до сухо

След сгъване на опорните крачета потопяемите помпи за чиста вода изсмукват вода до 1 мм.

Individuelles Schaltniveau

Индивидуално ниво на изключване

Нивото на изключване се регулира безстепенно чрез лесно преместване на сензора за ниво.

Praktische Schnellverbindung

Практично бързо свързване

Бързо и не сложно боравене с маркуча благодарение на Quick Connect.

Flexible 2in1 Funktion

Гъвкава функция 2-в-1

Благодарение на функцията 2-в-1 помпата SP 5 Dual може да се използва както за чиста, така и за мръсна вода.


Гаранция

Удължете на 5 години гаранцията на Вашата нова помпа Kärcher BP Garden, BP Home & Garden, SP Dirt, SP Dual и SP Flat.


Аксесоари

Като надежден системен доставчик ние предлагаме на клиентите си обширна програма от висококачествени оригинални принадлености и части. И на края, около всяка къща има безброй възможности за приложение на нашите доказани помпени ситеми. С оригиналните аксесоари на Kärcher Вие сте добре оборудвани за всякакви случаи.

Gewebeschlauch

Практични тъкани маркучи

Гъвкавият маркуч с оплетка с клема за маркуч от неръждаема стомана и перчатка се включва без инструмент и се прибира пестейки място.

kompatibel

Надеждно съвместими

Спиралните и градинските маркучи са подходящи идеално за свързване с всички помпи на Kärcher.

Adapter

Лесно свързване

С адаптерите и връзките на Kärcher маркучите се свързват безпроблемно и сигурно към всички помпи.

Vorfilter

Перфектно оборудвани

Свалящият се предфилтър повишава функционалната сигурност на Вашата потопяема помпа и предпазва турбината от задръстване.

Точните аксесоари за Вашата помпа ще намерите директно на продуктовата страница.


Изчисляване мощност на помпата

Определящите критерии са необходимия за приложението дебит и налягане (= височина на изтласкване). Подходящата помпа се избира с изчислените стойности чрез кривата на производителността на помпата.

calculation for selecting the right submersible pump

Пример за изчисление за избор на точната потопяема помпа:

1. Изборът на правилната помпа зависи основно от нивото на водата, което се пресмята по следния начин: правоъгълни площи: дължина × широчина × средна дълбочина (m) × 1000 = обем на съда (l). Кръгли площи: диаметър × диаметър × средна дълбочина (m) × 0,78 × 1000 = обем на басейна (l).
(примерен басейн: 6 m × 3 m × 1 m × 1000 = 18.000 l)

2. Според областта на приложение изберете помпа за мръсна вода или помпа за чиста вода . Прегледът на приложенията по-горе ще Ви помогне в избора на тип помпа.
(пример: помпа за чиста вода)

3. Разгледайте отнасящата се за Вас диаграма и се ориентирайте за кривата на помпата, както и за за кривата на един 10 метров маркуч 1"-PrimoFlex®, респ. на 10 метров тъкан маркуч 1 1/4", според това какъв маркуч бихте използвали.
(пример: маркуч 1"-PrimoFlex®)

Означения:
Submersible flat suction pumps = Потопяеми помпи за чиста вода
Submersible dirty water pumps = Потопяеми помпи за мръсна вода
Curve for 1" PrimoFlex hose = Крива за маркуч 1"-PrimoFlex
Curve for 1 1/4" fabric hose = Крива за тъкан маркуч 1 1/4"

Sample calculation result:

Резултат от примерните изчисления:

На пресечната точка на кривата на маркуча и кривата на помпата сега можете съвсем удобно да видите съответния приблизителен дебит. Разделете предварително пресметнатото количество вода на получения дебит (вижда се на на хоризонталната ос) . Така ще получите предполагаемата продължителност на изпомпване в часове.

Ако в хода на изпомпване трябва да преодолеете разлика във височината* , просто преместете кривата на съответния маркуч със съответния брой метри нагоре. (пример: макс. разлика във височината = 1 m; кривата трябва да се премести по вертикалната ос с един метър нагоре)

Пресечната точка за SP 2 Flat е при около 3200 l/h, за SP 6 Flat Inox при 5000 l/h. От това следва ,че времето за изпомпване за SP 2 Flat е около 5 ½ h. За SP 6 Flat Inox обаче би било необходимо само 3 ½ часа време, което за това приложение е по-доброто решение.

* Разлика във височината между повърхността на водата и края на маркуча

Означения:
Submersible flat suction pumps = Потопяеми помпи за чиста вода
Curve for 1" PrimoFlex hose = Крива за маркуч 1"-PrimoFlex
Shifted curve for 1" PrimoFlex hose = Изместена крива за маркуч 1"-PrimoFlex


Видео

Потопяеми помпи за чиста вода

Потопяеми помпи за мръсна вода