Нашата Цел.

Нашата Цел дава отговор на въпросите защо и какво правим ние като компания за един по-добър свят отвъд икономическия успех.

Целта на Керхер дава ориентация на нашите служители и придава по-дълбоко значение на ежедневната им работа. Освен това помага на нашите клиенти и бизнес партньори да разберат принципите, които компанията отстоява, какво представлява марката и какви убеждения и ценности споделяме. Нашите Керхер колеги от цял свят работиха заедно и дефинираха нашата Цел.

Декларация на Целта

Основните елементи на нашата Цел

Искате ли да знаете какво стои зад нашата Цел? Тук представяме отделните елементи по-подробно:

Елементи на нашата Цел: Обновяваме

Обновяваме

За да поддържаме това, за което се грижим, е необходим непрекъснат процес на обновяване. Фокусът върху непрекъснатото обновяване е дълбоко залегнал в нашата компания и култура. Процесът на обновяване дава стойност, като същевременно създава пространство за нови идеи, растеж и развитие. Обновяването е от съществено значение за оцеляването. Винаги се стремим да бъдем по-добри.

Елементи на нашата Цел: Устойчиво

Устойчиво

Ние имаме значителен принос в опазването, както на природата, така и на аспекти на културното многообразие като ценности, традиции и историческо наследство. Ние се грижим за нещата около нас, за да съществуват те по-дълго и за да запазят ценността си за поколенията. Устойчивият бизнес допринася за чист свят. Ние ще останем устойчив семеен бизнес за бъдещите поколения.

Елементи на нашата Цел: Заедно

Заедно

Ние се характеризираме със солидарност, общност, приобщаване, желание за помощ и чувство за откритост. Нашата култура ни обединява и ни дава сила. Всеки един от нас носи своя опит, гледна точка и познания. Като работим в тясно сътрудничество с различни екипи, можем да имаме по-голямо въздействие и да създаваме нови неща заедно. Заедно имаме шанса да се учим един от друг и да преодоляваме предизвикателствата, пред които сме изправени всеки ден.

Елементи на нашата Цел: Създаваме

Създаваме

Ние сме създатели. Правим така, че нещата да се случват. Ние не само говорим, но и реализираме нашите идеи. Това е, което характеризира нашата компания от самото й начало. Превръщаме ежедневието в нещо необикновено: създаваме ежеднвените герои.

Елементи на нашата Цел: Сила

Сила

Ние сме силна компания, уверена марка и глобален пазарен лидер. Нашата бърза адаптивност ни позволява да посрещаме предизвикателствата и да поставяме нови стандарти. Осъзнаваме водещата си роля и отговорност. В Керхер имаме енергията и волята да използваме нашите таланти, за да направим забележима разлика.

Елементи на нашата Цел: Въздействие

Въздействие

Ние оказваме силно въздействие всеки ден. В Керхер оказваме влияние чрез нашето поведение, нашето отношение към другите и културното ни многообразие. Всеки може с действията си да направи нещо и да промени света. Ние сме отговорни за нашия разноообразен свят, както поотделно, така и всички заедно.

Елементи на нашата Цел: Напред

Напред

Ние имаме една обща посока - напред. Не стоим на едно място, а се движим към един по-подреден и по-чист свят. Нашата ясна визия за бъдещето е да бъдем ориентирани към клиентите и да бъдем световен лидер в решенията за почистване и запазване на стойността – компания, която прави разликата. Нашата цел е ежедневно да правим света по-чист от предишния ден.

Елементи на нашата Цел: Чистота

Чистота

Чистотата и почистването са в основата на нашия бизнес. Ние помагаме с почистването на света с нашите почистващи решения. Думата "чистота" включва всичко, към което се стремим - здраве, безопасност, запазване на ценности и красота. Нашият бизнес е прозрачен: не толерираме лошото отношение, корупцията или експлоатацията. Отнасяме се към всички хора с доверие и респект и насърчаваме взаимното уважение.

Елементи на нашата Цел: Свят

Свят

Нашият свят - това е нашата планета Земя, на която живеем, чиито ресурси използваме и за които трябва да се грижим. Тази планета се състои от много области на живота: частни зони, обществени зони, работни места и дигитален свят. Всяко място от заобикалящия ни свят трябва да се поддържа чисто, за да могат там хората да се чувстват желани, спокойни и доволни.


ESC

Вашата задача. Нашето решение.

Road Trains

Нашата основна движеща сила: Вие.

Alfred Irene Kärcher

Иновативни. От самото начало.