Καμπίνα Comfort με θέρμανση και κλιματισμό

Η ανθεκτική κατασκευή από χάλυβα προστατεύει τον οδηγό με αξιοπιστία. Πλήρης υάλωση με αρθρωτό πίσω παράθυρο και αριστερό παράθυρο.

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Εγκατάσταση εκ του εργοστασίου 2.851-266.7
Βάρος που περιλαμβάνει τη συσκευασία (kg) 241
Συμβατές μηχανές