Κιτ κατασκευής

4,0 m σωλήνας αναρρόφησης 4.440-263, μεταλλική γωνία 6.900-276, 2x 0,5m μεταλλικοί σωλήνες 6.900-275), εξάρτημα για εσοχές 6.903-033, Εξάρτημα για δάπεδα 6.903-018

Αριθμός παραγγελίας: 2.637-352.0
Αναζήτηση εμπόρου:

Κιτ εξαρτημάτων κτιρίων και παρελκόμενων που περιλαμβάνει σωλήνα αναρρόφησης 4 μ. (4.440-263.0), μεταλλική γωνία (6.900-276.0), 2 x 0,5 μ. μεταλλικούς σωλήνες αναρρόφησης (6.900-275.0), εργαλείο για εσοχές (6.903-033.0) και εργαλείο δαπέδου (6.903-018.0).

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Εσωτερική διάμετρος ID / 40
Βάρος που περιλαμβάνει τη συσκευασία (kg) 5
Συμβατές μηχανές