Σωλήνας ψεκασμού/Αναρρόφησης 2,5 μ.

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Διαστάσεις (L × W × H) (m) 2,5
Συμβατές μηχανές