Καθαρισμός επιφανειών

Κάθε άλλο παρά πρόχειρο: Τα τέλεια συντονισμένα πανάκια μας αντιμετωπίζουν κάθε πρόκληση στον καθαρισμό επιφανειών και εξασφαλίζουν αξιόπιστο καθαρισμό των μολυσμένων περιοχών.

Kärcher  Πανιά μιας χρήσης

Πανιά μιας χρήσης

Πανιά μιας χρήσης - αποτελεσματικός καθαρισμός με υψηλά πρότυπα υγιεινής.

Kärcher  Επαναχρησιμοποιήσιμα πανιά

Επαναχρησιμοποιήσιμα πανιά

Εξαιρετικά αποτελεσματικά επαναχρησιμοποιούμενα πανιά με εξαιρετική απόδοση καθαρισμού.

Kärcher