ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Στα χημική βιομηχανία χρησιμοποιείται ένα πλήθος διαφορετικών δραστικών στερεών ουσιών και αποξεστικώνυγρών, τα οποία είναι συχνά εκρηκτικά και επικίνδυνα. Η ασφαλής αναρρόφηση τέτοιου είδους ουσιών αποτελεί μια πρόκληση και απαιτεί την υιοθέτηση εξαιρετικά αξιόπιστων λύσεων.

Ch_IV

Χρήση:

  • Μηχανήματα και σταθμούς εργασίας καθαρισμού, ιδιαίτερα (δραστικά) χημικά προϊόντα αναρρόφησης όπως λιπάσματα, σκόνες χρωστικών υλών, νερό, καθαριστικά, κλπ.
  • Αναρρόφηση σκόνης από διαδικασίες παραγωγής, π.χ. κατά την πλήρωση μονάδων ανάμειξης

 
Πρόκληση:

  • Διάφορες εργασίες αναρρόφησης για ρύπους από τρόφιμα, σκόνη (εκρηκτική, αιωρούμενη, διαβρωτική, υγρή), γράσο, λάδια, πρωτεΐνες, υγρά
  • Αποφυγή του κινδύνου εκρήξεων σκόνης
  • Αποφυγή επιμολύνσεων, βακτηριακών μολύνσεων, αλλαγών στη γεύση


Αποτέλεσμα:

  • Οι διαδικασίες παραγωγής διατηρούνται καθαρές και οι διακοπές λειτουργίας ελαχιστοποιούνται
  • Αξιόπιστη αναρρόφηση εκρηκτικής σκόνης από μηχανήματα με πιστοποίηση ATEX
  • Ανθεκτικές, αξιόπιστες, συμπαγείς και οικονομικές λύσεις
  • Αποτελεσματικά φίλτρα και καθαρισμός φίλτρων

Κατάλληλα μηχανήματα: