ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΓΡΑ/ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΚΟΠΗΣ

Βιομηχανικές μηχανές αναρρόφησης για μεγάλες ποσότητες αποξεστικών υπολειμμάτων κοπής(γρέζια) και λιπαντικών. Οι μηχανές αναρρόφησης που αντέχουν εύκολα σε πολύωρη καθημερινή χρήση ή σε συνεχή λειτουργία 24/7 είναι απαραίτητες στη βιομηχανία. Το εύρος των ουσιών κυμαίνεται από μικρές έως πολύ μεγάλες ποσότητες αποξεστικών υπολειμμάτων κοπής και χονδρόκοκκων σωματιδίων μέχρι απορριφθέντα υγρά μέσα, όπως έλαια, ψυκτικά γαλακτώματα και νερό.

Header_IVR_L