Veilige industriële productie van steen en glas

Bij het werken met steen en glas ontstaat zeer fijn, scherp en abrasief zuigmateriaal. Een uitdaging voor stofzuigsystemen die u duurzaam kunt overwinnen met onze stofzuigoplossingen.

Stein- und Glasindustrie

Toepassing:

  • Machinaal reinigen met soms grote hoeveelheden vloeistof
  • Zuigen van cementstof op transportbanden, vultrechters, vullijnen etc.

Uitdaging:

  • Grote hoeveelheden stof
  • Zuigmedia met scherpe randen
  • Grote hoeveelheden koelwater

Resultaat:

  • Kwaliteitsborging en zorgen voor operationele processen.

Geschikte machines: